HUNGEXPO - prostorová konstrukce vstupní haly

    Datum webináře:

  • 2021-03-30T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Podrobnosti projektování excelentní konstrukce v Budapešti
  • Návrh kce pomocí Grasshopperu, segmentace a standardizace
  • Import dat z programů Consteel a Tekla Structures
  • Optimalizace prostorového styčníku v IDEA StatiCa Connection
  • Dopady využití technologie CBFEM pro návrh přípojů

Přednášející

Adam Kožoušek
Adam Kožoušek Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Veletržní komplex Hungexpo v Budapešti prochází celkovou revitalizací, včetně výstavby nové vstupní haly s atraktivní konstrukcí ve tvaru lodního šroubu. Takto geometricky složitá konstrukce vyžadovala pokročilé metody návrhu, propojení programových platforem, i využití technologie CBFEM.

Na tomto webináři představíme hlavní výhody práce v BIM a možnost efektivní optimalizace návrhu přípojů v IDEA StatiCa Connection.

Konstrukce budovy vstupní haly je 120° rotačně symetrická, při pohledu shora ji tvoří tři identická křídla ve tvaru vrtule. Pomocí parametrizace procesu návrhu byly zkoumány různé segmentační strategie. Tento proces zahrnoval řešení od nejmenších detailů, jako jsou ocelové přípoje, až po velké prostorově zakřivené příhradové vazníky.

Pracovní postup návrhu byl soustředěn kolem programu Rhino/Grasshopper, zatímco Consteel byl použit pro statickou analýzu a byl propojen s Grasshopper prostřednictvím pluginu Pangolin. Modelování a návrh konstrukčních detailů byl proveden v programu Tekla Structures.

Analýza ocelových přípojů byla provedena v IDEA StatiCa. Podobné styčníky byly systematicky roztříděné do skupin předem v Grasshopperu. Toho bylo využito pro filtrování rozhodujících sad vnitřních sil a dalších veličin pro každý typ styčníku. IDEA StatiCa Connection je propojena jak se s prutovým modelem v Consteel, tak konstrukčním modelem v Tekla Structures. BIM propojení umožnilo přenos všech geometrických a materiálových údajů i účinků zatížení požadovaných pro návrh přípojů.

KÉSZ Group je jednou z největších stavebních společností v Maďarsku. Úspěšné mezinárodní působení, nezávislost na trhu a významná role při utváření celého odvětví ji odlišují od domácí konkurence.

BIM Design Kft je k dispozici s celou řadou projekčních služeb. S využitím nejnovějších inovativních řešení nabízí tato kancelář tvorbu stavebních projektů, architektonické návrhy, statické výpočty ocelových konstrukcí a další.

Záznam webináře