Modelování spřažených mostů

    Datum webináře:

  • 2022-05-04T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Vhodný typ modelu nosné konstrukce
  • Efektivní nástroje pro modelování 
  • Nastavení fází výstavby mostu  
  • Dopravní a teplotní zatížení 
  • Posouzení v IDEA StatiCa  

Přednášející

Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Projektujete betonové mosty z prefabrikovaných dílců, které jsou na stavbě spřaženy se železobetonovou deskou? Chcete vědět, jak tyto konstrukce rychle a efektivně namodelovat a posoudit? Přihlašte se na webinář.

Návrh spřaženého mostu na II/443 u Otic

Na webináři ukážeme most přes řeku Hvozdnici, situovaný na silnici II/443 na obchvatu Otic, který projektovala Dopravoprojekt Ostrava a.s. Vysvětlíme, jak zvolit vhodný model pro správné vystihnutí chování spřaženého betonového mostu. Projdeme důležité body celého procesu modelování v programu midas Civil. Spočítáme konstrukci pomocí analýzy fázované výstavby a nakonec si posoudíme kritické řezy nosné konstrukce mostu. Pro posudky využijeme program IDEA StatiCa.

Dodatečně předepnuté předpínací kabely prefabrikovaného trámu

Modelování mostů s fázemi výstavby v midas Civil

Program midas Civil nabízí komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků. S programem midas Civil jste připraveni vytvářet návrhy vysoké kvality s mimořádnou efektivitou a přesností. Pomocí efektivního propojení s IDEA StatiCa posoudíte jakýkoliv betonový průřez - železobetonový, předem předpjatý, dodatečně předpjatý či spřažený. 

Prutový roštový model nosné konstrukce

Pokud byste rádi viděli více z programu midas Civil v akci, máme pro vás záznam dalších dvou webinářů:

Nebo si projděte naše Centrum podpory, kde najdete návody spolu se vzorovými příklady v programu midas Civil.

Záznam webináře