Jak podepřít CSFM model ŽB konstrukce?

    Datum webináře:

  • 2020-12-08T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Představení aplikace IDEA StatiCa Detail
  • Typy podpor: Bodová rozložená, Bodová roznášecí deska, Podpora závěsu,
    Liniová a plošná podpora
  • Výhody a nevýhody jednotlivých typů podepření
  • Praktické ukázky pro každý typ podepření

Přednášející

Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Rozhodli jste se analyzovat ŽB konstrukci pokročilou analýzou? Obáváte se však složitého zadávání vstupních parametrů a zdlouhavého modelování? Lámete si hlavu nad definováním okrajových podmínek? Pokud ano, je pro vás následující webinář ušitý na míru!

Výpočetní MKP programy umožňují v dnešní době analyzovat velmi složité konstrukce. Uživatelé si vybírají z nepřeberného množství modelů, metod, teorií či analýz. Statici se snaží co nejpřesněji vystihnout reálné chování konstrukce. To všechno si však vybírá daň na uživatelském rozhraní. Zpravidla platí – čím komplexnější analýza, tím více parametrů je potřeba definovat, hlídat či nastudovat. To může vést ke zdlouhavému modelování, chybnému zadání a celkovému negativnímu postoji k používání pokročilejších analýz.

IDEA StatiCa aplikace jsou vyvíjeny tak, aby byly uživatelsky přívětivé a intuitivní, zatímco na pozadí probíhají pokročilé analýzy. Složité definování geometrických a materiálových modelů a dalších různých parametrů, zajišťující numerickou stabilitu výpočtu a správné výsledky, jsme přenechali našim vývojářům. Pokud však chceme zachovat možnost analyzování libovolného detailu jakkoliv zatíženého, může se zadání mírně komplikovat. A proto přinášíme tento webinář, na kterém si vysvětlíme a objasníme typy podpor CSFM modelu, které lze zadat v IDEA StatiCa Detail. Probereme všechny typy podepření, jejich výhody a nevýhody, a ke každé podpoře uvedeme praktickou ukázku.


Příklad použití bodové rozložené podpory – příčník uložen na ložiscích

Bodově roznesené podpory se používají u konstrukcí, kterým je umožněno natočení v místě podepření a po deformaci podpírané konstrukce vzniká přibližně rovnoměrné konatkní napětí v místě podpory. Pomocí bodově rozložené podpory se modelují mostní ložiska, zejm. elastomerová a hrncová.


Příklad použití závěsu

Díky namodelování závěsů lze ověřit montážní stav konstrukce, který bývá kritický pro prefabrikové dílce. Na obrázku je zobrazen deformovaný tvar prefabrikovaného nosníku při montáži.

CSFM (Compatible Stress Field Method) je inovativní metoda implementovaná v aplikaci IDEA StatiCa Detail pro návrh a posouzení železobetonových konstrukcí, zejména oblastí diskontinuit, stěn a detailů.

Aplikace IDEA StatiCa Detail byla představena světu v roce 2016. Od této doby přináší uživatelům revoluční nástroj s celou řadou výhod, který šetří jejich čas, zvyšuje produktivitu a bezpečnost při navrhování betonových konstrukcí. Tato aplikace se stálé vyvijí a neustálé pracujeme na vylepšování. Rádi se inspirujeme vašemi připomínkami a náměty na vylepšení, připojte se na webinář a staňte se tak aktivními členy komunity IDEA StatiCa.

Záznam webináře