Kdy nestačí normový postup pro posouzení klopení?

    Datum webináře:

  • 2023-12-12T12:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Reálný příklad problému stability konstrukce
  • Stabilitní analýza v rámci MKP globálního modelu
  • Ruční výpočet vzpěru a klopení prvku
  • Analýza vzpěru a klopení prvku pomocí GMNIA výpočtu
  • Možné chyby a jak se jim vyhnout

Přednášející

Adam Kožoušek
Adam Kožoušek Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Ověření možné ztráty stability ocelových konstrukčních prvků je v projekční praxi spíše nepopulární úlohou. Vzpěr a klopení prutů se často řeší jen inženýrským úsudkem a odhadem. Pro bezpečný návrh bychom však stabilitu měli také spočítat. Stačí k tomu pouze analytický přístup?

Na tomto webináři se budeme zabývat dvěma současnými metodami pro výpočet a posouzení vzpěru prutů v ocelových konstrukcích. Analytický přístup podle normových rovnic a postupů bude porovnán s numerickým přístupem v programu IDEA StatiCa Member, který využívá technologii CBFEM.

Reálný anonymní příklad

Podíváme se na jednoduchý segment konstrukce tvořený 6 m dlouhým sloupem HEA300 a na něm ležícím 8 m dlouhým nosníkem IPE500. Nosník je navíc stabilizovaný po obou stranách ztužujícími prvky. Tato část konstrukce se nachází uvnitř větší budovy a přenáší zatížení do zbytku konstrukčního systému.

Srovnání stabilitních výpočtů

Globální model vyšetřovaného segmentu je vytvořen v software SCIA Engineer. Odtud získáme vnitřní síly a také si se podíváme na vlastní řešení tohoto programu pro analýzu vzpěru a klopení.

Poté provedeme revizi ručního výpočtu podle normového postupu popsaného v kapitole 6.3 normy EN 1993-1-1, vzpěrná únosnost prutů. Za tímto účelem zvolíme konstrukční systém a určíme tvary vzpěru a vzpěrné délky.

Poté spočítáme stejnou úlohu pomocí programu IDEA Statica Member s jeho GMNIA řešičem, porovnáme výsledky a poroberem si poznatky a možné alternativy návrhu.

Pokud byste se rádi viděli více z aplikace Member v akci, máme pro vás záznam dalších dvou webinářů:

Nebo si projděte naše Centrum podpory, kde najdete návody nebo teoretické základy k programu.

Webinář se koná v úterý 12. 12. 2023, začínáme ve 13:00. Přihlásit se můžete pomocí formuláře níže.

2023-12-12T12:00:00.0000000Z
1 hodina
Odesláním formuláře souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů