Dynamická analýza nové Trojské lávky v Praze

    Datum webináře:

  • 2021-12-16T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Analýza vlastních tvarů konstrukce
  • Proporcionální tlumení konstrukce
  • Dynamické zatížení vyvolané chodci
  • Návrh TMD (Tuned mass damper)
  • Lineární časově závislá analýza - metoda přímá integrace

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Petr Harazím
Petr Harazím Projektant
Valbek, spol. s r.o.
Dynamická analýza je nezbytná součást návrhu subtilních mostních konstrukcí a lávek, při jejím podceněním by mohlo dojít k nežádoucímu rozkmitání konstrukce. Na webináři se dozvíte, jak postupovali při dynamické analýze autoři nové Trojské lávky v Praze ze společnosti Valbek, spol. s.r.o.

Obsah webináře je zaměřený na praktickou práci v programu midas Civil, konkrétně se budeme věnovat dynamické analýze na skutečném modelu lávky.

Bude provedena modální analýza, jejiž výstupem jsou vlastní čísla a vlastní vektory samotné konstrukce. Díky velké štíhlosti konstrukce jsou frekvence nízké a v rozsahu, kde by mohly vyvolat rezonantní chování. Bude provedeno buzení samotné konstrukce harmonickým zatížením chodci. Díky kritickému zrychlení po vybuzení konstrukce je nutné navrhnout tlumiče, jejichž návrh bude součástí webináře.

Vlastní tvary lávky

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují mimo jiné fáze výstavby a časově závislou analýzu a široké možnosti dynamických analýz. Pokročilé funkce umožňují inženýrům překonat problémy typické pro návrh mostů a lávek.

Záznam webináře