Návrh a posouzení nepřímo uložených ŽB konzol

    Datum webináře:

  • 2021-08-31T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Problematika nepřímo uložených konzol
  • Sestavení CSFM modelu (geometrie, podepření, výztuž)
  • Posouzení nepřímo uložených konzol v IDEA StatiCa Detail
  • Porovnání CSFM a S&T (Strut-and-Tie) modelů

Přednášející

Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Řešíte prefabrikované ŽB konstrukce? Setkáváte se s nepřímým uložením nosníků? Odrazuje vás použití modelů příhradové analogie z důvodu pracnosti a nemožnosti posoudit tuto poruchovou oblast na mezní stavy použitelnosti? Nezoufejte, přinášíme unikátní řešení pomocí CSFM!

Na webináři se pobavíme o problemtice nepřímo uložených konzol. Uvedeme si typické příklady z praxe prefabrikovaných železobetononových konstrukcí. Nastíníme vhodný pracovní postup pro návrh a posouzení nepřímo uložených konzol. Začneme v aplikaci IDEA StatiCa Beam, pomocí které navrhneme a posoudíme nosník v podélném směru. Poté přejdeme do IDEA StatiCa Detail, kde namodelujeme poruchovou oblast – nepřímo uloženou (zavěšenou) konzolu. Tento betonový prvek zatížíme, vyztužíme a spočteme pomocí CSFM analýzy. Projdeme si výsledky a posoudíme daný detail na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Na závěr porovnáme výsledky získané pomocí metody CSFM s výsledky obdržené pomocí řešení náhradní příhradové analogie (S&T).  

Nejdříve budeme nepřímo uloženou konzolu řešit jako nosník o přůřezu L v podélném směru. Je nezbytné modelovat nosník ve 3D, abysme byli schopni zachytit excentricky působící zatížení. Třmínky jsou potom navrženy na přenos smykovývh a kroutících účinků v podélném směru.

Nepřímo uložená průběžná konzola, zatížena liniovým zatížením

V dalším kroku budeme řešit konzolu v příčném směru. Třmínky navržené na podlény smyk a krut musejí ještě navíc přenést tah způsobený nepřímým uložením např. stropních panelů na nosník o L-průřezu.

Řešení příčného směru nepřímo uložené konzoly

V aplikaci IDEA StatiCa Detail je implementována metoda CSFM (Compatible stress field method). Tato metoda byla speciálně vyvinuta pro návrh a posouzení betonových detailů, oblastí diskontinuit a stěn. Validace a verifikace CSFM je nezbytnou součástí procesu vývoje softwaru IDEA StatiCa. V této oblasti byl proveden rozsáhlý výzkum, který je částečně k dispozici na webové stránce IDEA StatiCa nebo ve verifikační knize prof. Kaufmanna: Compatible Stress Field Design of Structural Concrete.

Aplikace IDEA StatiCa Beam poskytuje ekonomický a komplexní návrh pro každodenní inženýrskou praxi. Používáme inovativní metody pro MKP modelování a nelineární posudky pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Posudky dle Eurokódu (EN) a SIA jsou provedeny pro mosty malých a středních rozpětí, budovy a nádrže. Vždy podle aktuálních norem a národních příloh. Umožňujeme spočítat monolitické, prefabrikované i spřažené konstrukce. 

Záznam webináře