Kompatibilita verzí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Nová verze software IDEA StatiCa může způsobovat změny na starém projektu. Při přechodu na novější verzi programu se tak můžete setkat s některými odlišnostmi spojenými s otevíráním modelů vytvořených ve starších verzích.

Kompatibilita verze softwaru

Verze softwaru IDEA StatiCa (např. 22.1.3.0789) je popsána číslem reprezentovaným hlavní verzí (22), vedlejší verzí (.1), číslem patche (.3) a číslem buildu (.0789).

Každá hlavní a vedlejší verze aplikací IDEA StatiCa mění data projektu a znemožňuje jejich použití v předchozích verzích. To znamená, že pokud vytvoříte nebo uložíte projekt ve verzi 22.1, nelze jej otevřít ve verzi 22.0.

Patche v rámci stejné verze jsou však kompatibilní, takže pokud vytvoříte nebo uložíte projekt v patchi 22.1.3, můžete jej otevřít i v patchi 22.1.0.

Viewer pluginy vždy generují projektové soubory v nejnovější verzi a patchi IDEA StatiCa.

Starý projekt otevřený v nové verzi programu

Nová verze software IDEA StatiCa může způsobovat změny na starém projektu. Při přechodu na novější verzi programu se tak můžete setkat s některými odlišnostmi spojenými s otevíráním modelů vytvořených ve starších verzích. 

Pro úplný výčet změn, vypelšení a oprav se podívejte Přehled změn a vylepšení ve všech hlavních i vedlejších verzích a patchích včetně seznamu oprav.

Níže je uveden seznam nejdůležitějších změn každé nové verze na pozadí programu:

Změny ve verzi 23.1

OCEL

BETON

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentu Novinky IDEA StatiCa 23.1.

Změny ve verzi 23.0

OCEL

BETON

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentu Novinky IDEA StatiCa 23.0.

Změny ve verzi 22.1

OCEL

BETON

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentu Novinky IDEA StatiCa 22.1.

Změny ve verzi 22.0

OCEL

BETON

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentu Novinky IDEA StatiCa 22.0.

Změny ve verzi 21.1

OCEL

Pro uživatele Správce šablon, použijte verzi 21.1 k přenesení šablon do nové Connection Library.

Změny ve verzi 21.0

Největší změna od verze 21.0 se týká analytického modelu prutů v aplikaci Connection, přečtěte si prosím blog Kondenzované superelementy - neviditelné, ale zásadní.

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentu Novinky IDEA StatiCa 21.0.

Změny ve verzi 20.1

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentech Novinky IDEA StatiCa Steel 20.1 a Novinky IDEA StatiCa Concrete 20.1.

Změny ve verzi 20.0

Oprava výrobní operace Přípojný úhelník

V předchozích verzích se občas mohlo stát, že při použití výrobní operace Přípojný úhelník se použitým L úhelníkům přehodila orientace ramen, zvláště pokud uživatel měnil rotace nosníků okolo jejich podélné osy. Od nynějška je orientace použitých L úhelníků dodržena, i pokud je manipulováno s geometrií nosníků. Nový implementovaný mechanismus je založen na způsobu definice pozice nosníků (pomocí LCS vektoru namísto dřívejších rotací).

Lokální souřadný systém prvků v FEM/CAD aplikacích

Veškeré entity nosníků-prvků ve FEM/CAD aplikacích jsou definovány pomocí šouřadných systémů, lokálních os a jejich orientací. Dva body, tj. počátek a konec definují vektor pro definici lokálního souřadného systému nosníku-prvku. V každém projektu FEM/CAD aplikace jsou tyto data uloženy a mohou být použity při importu. Tohoto jsme využili a čtením těchto dat jsme zlepšili kvalitu přenosu geometrie BIM linků IDEA StatiCa. Na druhou stranu to také přináší nutnost bedlivě dodržovat systém tvorby modelu ve FEM/CAD aplikacích, protože změna směru při tvorbě nosníků-prvků má vliv na CBFEM model. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat modely, pokud jste importovali z FEM/CAD aplikace do dřívejší verze IDEA StatiCa a do verze 20, protože tyto dva exportované modely se mohou lišit orientací prvků.

Kompatibilita verzí

Kompatibilita projektů IDEA StatiCa Member

Aplikace IDEA StatiCa Member prochází bouřlivým vývojem, zvláště části zodpovědné za ukládání dat a uživatelské rozhraní. Z toho plyne fakt, že projekty vytvořené v předchozích verzích aplikace nemusí být kompatibilní s novou verzí aplikace a po jejich otevření ve verzi 20 mohou být poškozené, nebo nemusí jít otevřít vůbec. Prosím omluvte toto chování, které je daní za vývoj aplikace IDEA StatiCa Member.

Úplný seznam vylepšení ve verzi najdete v dokumentech Novinky IDEA StatiCa Steel 20.0 and Novinky IDEA StatiCa Concrete 20.0.

Změny ve verzi 10.1 a starší

Jeden z požadavků před zavedením nového Grafického uživatelského rozhraní od inženýrů-uživatelů bylo, aby byla aplikace IDEA StatiCa Connection víc odolná vůči chybnému zadání. Tyto chyby se obvykle týkaly:

  • Nastavení správné délky prvků – v případech extrémně krátkých nebo dlouhých prvků můžou být výsledky silně ovlivněny. Od verze IDEA StatiCa 9 je délka všech prvků počítána automaticky.
  • Svary – plastická redistribuce napětí ve svarech je nejpřesnější metoda pro návrh svarů a byla představena ve verzi 7.1. Během verze 8 byla tato metoda nastavena přechodně jako výchozí metoda a ostatní metody vyhodnocení napětí ve svarech byly ponechány. Od verze 9 je metoda plastické redistribuce napětí ve svarech jediná dostupná metoda a ostatní metody byly zrušeny, abychom předešli nepohodlí uživatelů, které jsme často museli řešit pomocí individuální konzultace. Tato změna zaručí, že všechny svary budou navrženy správně a v souladu s normou.

Zavedli jsme také několik kontrolních mechanismů do verze IDEA StatiCa Connection 9 – například automatickou kontrolu doporučeného návrhu modelu (kontrola výjimek, délky prvků, posuny prvků atd.) Pokud není model navržen doporučeným způsobem, výpočet je přerušen nebo je uživateli zobrazena chybová hláška. Z těchto důvodů může dojít ke změnám v projektech vytvořených ve starších verzích aplikace po otevření ve verzi 9. Tyto změny vyžadují zásah uživatele, který povede k opravě projektů.

Dále jsme vylepšili algoritmy pro tvorbu sítě konečných prvků na prvcích z uzavřených profilů. Od verze 9 IDEA StatiCa Connection vytvoří jemnější síť, která vede k přesnějším výsledkům v porovnání se staršími verzemi.

Uživateli je zobrazeno Varování o kompatibilitě pokaždé, když otevře projekt vytvořený ve starší verzi:

Kompatibilita verzí

Související články

Solved incidents in IDEA StatiCa patches

Novinky v IDEA StatiCa 23.1