Vylepšení v analýze únavy

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V únavové analýze došlo k několika zlepšením:
  • Vyhodnocení napětí při únavové analýze bylo zlepšeno zohledněním otvorů pro šrouby. Otvory (např. otvory pro šrouby) jsou zohledněny v únavové části. To znamená, že koncentrace napětí nyní správně ovlivňují výpočet napětí na rozdíl od minulosti, kdy se napětí průměrovalo po celé délce řezu. Část řezu procházející dírou (pro šroub) má nulové napětí.
  • Únavové napětí lze zobrazit přímo ve svarech i v úsecích plechů v blízkosti svaru (jak tomu bylo v předchozích verzích). Ve výsledcích otevřete záložku Svary, kde se zobrazí maximální normálové napětí (σwf,max) a odpovídající smykové napětí (τwf) a maximální smykové napětí (τwf,max) a odpovídající normálové napětí (σwf).
    Výsledky pro plechy v místě svaru jsou nyní k dispozici na kartě Svarové řezy.
    Podrobnější informace získáte v části Teoretické základy: Analýza únavy materiálu (ENG).
Vylepšení v analýze únavy
  • Pokud deformace dosáhne plastické větve materiálového diagramu, zobrazí se varování (pro plechy, profily, šrouby, svary a kotvy).

Tyto funkce jsou k dispozici od patche 21.1.1.

K dispozici v Expert a Enhanced edicích aplikace IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Analýza únavy: nominální napětí