Efektivní čas pro posudek průhybu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pro stanovení nelineárního dlouhodobého průhybu nosníku v rámci fázované výstavby, je nutné znát začátek (tzv. efektivní čas) působení složek stálého zatížení. Od verze 22.1.3 je možné efektivní čas vypočítat automaticky pomocí nové funkce v aplikaci Beam.

Výpočet vychází z lineárního průhybu od stálých zatížení (nebo předpětí) v jednotlivých fázích výstavby. Výpočet se provede po kliknutí na tlačítko Automaticky (hodnotu lze také stále zadat ručně).

Efektivní čas d je vypočítán dle následujícího vzorce:

\[d = \frac{{\sum\limits_{n = 1}^i {{t_i}\cdot\,{u_{st,i}}} }}{{\sum\limits_{n = 1}^i {{u_{st,i}}} }}\]

kde

ti           čas, od kdy působí zatížení (nebo předpětí) pro každou fázi

ust,i       absolutní hodnota maximálního krátkodobého lineárního průhybu od působícího zatížení (nebo předpětí).

Konkrétní časy, kdy se zatížení aplikuje, lze nalézt na kartě Fáze výstavby. Ostatní stálé zatížení je poslední zohledňovanou fází. Použitá hodnota lineárního průhybu byla vypočtena softwarem. Pro fázi konstrukce, ve které aplikujeme předpětí, uvažujeme ve výpočtu obě hodnoty - od stálého zatížení i od předpětí.

K dispozici ve verzích Expert a Enhanced pro IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.


Stáhněte si aktuální verzi a vyzkoušejte všechny nové funkce!


Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1