Výběr extrémního zatížení

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Novinka Výpočet extrému zatížení vám pomůže dostat se k relevantním výsledkům mnohem rychleji. Není nutné vyhodnocovat všechny kombinace zatížení, jelikož většina z nich nemá na konečný výsledek vliv. Posudek závisí pouze na extrémech zatížení, které nyní můžete snadno vyfiltrovat.

Výhodnocení extrémů zatížení najdete v patchi 22.1.3, update proveden v patchi 23.0.1.

Aby projektanti ocelových přípojů došli ke konečnému návrhu rychle, musejí často několikrát iterovat mezi zadáním a návrhem. Přitom však není nutné vyhodnocovat vždy celý soubor účinků zatížení. Postačí použít kritické účinky zatížení, jelikož ty nakonec rozhodují o výsledku posudku.

V případě komplexních styčníků je vhodné uvážit provedení finálního výpočtu s celým souborem zatížení tak, aby bylo pokryto veškeré zatížení definované projektantem.

V modelu přípoje v IDEA StatiCa Connection lze definovat účinky zatížení různými způsoby. V případě mnoha účinků zatížení je nejjednodušší importovat zatížení prostřednictvím BIM linku nebo použít možnost importu XLS. 

Vstupy zatížení můžete také obdržet v Excelovské tabulce, která může obsahovat i stovky kombinací zatížení v přípoji. Jelikož je výpočet takového množství zatěžovacích účinků v aplikaci IDEA StatiCa Connection velmi neefektivní (z časového hlediska), je třeba vybrat pouze ty rozhodující, čímž se celkový počet zatěžovacích účinků (a tím i čas!) výrazně sníží.

IDEA StatiCa Connection nyní nabízí užitečnou funkci pro automatické a snadné filtrování extrémních účinků zatížení. Ale nejprve...

Které zatížení je extrémní?

Výpočet extrémů zatížení vyhodnotí složky zatížení každého připojeného prutu ve styčníku a vybere ty nejextrémnější na základě následujících kritérií:

  • Kladné nebo záporné maximum každé složky zatížení (N, Vy, Vz, Mx, My, Mz) - 12x
  • Maximální výslednice smykové síly - 1x
  • Maximální výslednice ohybového momentu - 1x
  • Maximální kladné a záporné normálové výslednice - 2x
  • Maximální výslednice smyku - 1x
  • Maximální celková výslednice - 1x
  • Maximální napětí v krajních vláknech průřezu – 2x 

Pro každý připojený prut lze teoreticky vybrat maximálně 20 extrémních hodnot zatížení. Celkový počet vybraných extrémů je tedy n x 20, kde n je počet prutů v přípoji. Nicméně počet vybraných zatěžovacích účinků může být nižší, protože extrémy jednotlivývh prutů se často překrývají.

Nyní se podíváme na to, jak lze extrémní hodnoty zatížení filtrovat.

Vyberte extrémy a proveďte analýzu 

Chcete-li vybrat extrémy, které mají být analyzovány, použijte pravé tlačítko myši na Účincích zatížení a vyberte možnost Výpočet extrému zatížení.

Tím se ze seznamu zruší výběr irelevantních (neextrémních) účinků zatížení. Důvod každého vybraného extrémního zatěžovacího účinku je uveden v popisu pod tabulkou.

Import extrémů z XLS

Výběr extrémních účinků můžete použít také při importu hodnot zatížení z tabulky v Excelu. Zaškrtněte políčko Import pouze extrémních hodnot. Okamžitě se zobrazí, kolik účinků zatížení je považováno za extrémní.

Účinky extrémního zatížení jsou importovány a ostatní jsou ignorovány.

Nastavení limitů extrémů zatížení

Chcete-li zanedbat nepodstatné (malé) hodnoty extrémů, můžete nastavit mezní hodnoty/limity pro každou složku vnitřních sil. Hodnota síly (resp. její absolutní hodnota) nižší než nastavená mez nebude zahrnuta do vyhodnocení extrémů.

Při změně těchto hodnot na vyšší se zobrazí krom důvodu výběru daného zatěžovacího účinku i upozornění na nastavené limity.

Vlastní hodnoty můžete uložit mezi šablony a použít je v jiném projektu načtením nebo nastavením šablony jako výchozí.

Výběr extrémního zatížení pomocí Checkbota (BIM link)

Existuje také další možnost filtrování extrémů zatížení v případě, že používáte BIM propojení (IDEA StatiCa Checkbot). Otevřete Zatížení v Checkbotu a přejděte na Třídy výsledků pro posouzení v prostředním sloupci. Vyberte požadovanou třídu výsledků a v pravém poli zadejte, zda se mají zatížení filtrovat. Pokud je zaškrtnuto políčko Vyhodnocení kritických účinků (Evaluate critical effects), budou filtrovány extrémní hodnoty sil. (Po zavření okna konfigurátoru zatížení je třeba zavolat aktualizaci zatížení pomocí Načíst aktualizaci na vrchu v pravém panelu).

Upozorňujeme, že algoritmus filtrování se od výše uvedeného postupu liší: Více informací naleznete v článku Vyhodnocení kritických účinků pro zatížení importované přes BIM linky.

Vyhodnocení kritických účinků pro zatížení importované přes BIM linky


K dispozici v edicích Expert a Enhanced aplikace IDEA StatiCa Steel.

Download and try features of IDEA StatiCa 22.1

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0