GMNIA řešič rozšířen o účinky smyku a krutu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Do aplikace IDEA StatiCa Member byla implementována nová metoda výpočtu napětí ve smyku a krutu založená na posudcích z normy. Již nemusíte rozdělovat rám na jednotlivé pruty. Stačí vymodelovat nebo importovat celou konstrukci a posouzení řešit v aplikaci Member.

Posouzení smyku a kroucení

Chceme našim zákazníkům umožnit rychlou a efektivní práci. Aby inženýři nemuseli konstrukci složitě rozdělovat a měli všechny posudky na jednom místě, implementovali jsme do programu IDEA StatiCa Member zjednodušenou metodu výpočtu napětí v podélné výztuži vlivem smyku a krutu.

Metoda je založena na principu nelineárních přírůstků. Během analýzy solver automaticky přičítá procentuální přírůstky účinků zatížení na podélnou výztuž. 

Přídavná síla v podélné výztuži vlivem smyku se určí podle následujícího vzorce:

Pro vyhodnocení přírůstku přetvoření vlivem smyku byl použit následující vzorec:

A pro určení přírůstku přetvoření v důsledku kroucení tento vzorec:

GMNA analýza nezahrnuje posouzení ve smyku. Pro tento typ posudku musí být spuštněna lineární analýza.

Tahové ztužení výztuže

Tension stiffening effect - method for the calculation of the reinforcement ratio, which you may know from the IDEA StatiCa Detail application, has been also implemented in the IDEA StatiCa Member application. The method uses a stress-strain diagram for reinforcement with the tension stiffening effect for GMNA analysis.

Tahové ztužení výztuže - metoda pro výpočet poměru vyztužení, kterou možná znáte z aplikace IDEA StatiCa Detail byla rovněž implementována do aplikace IDEA StatiCa Member. Metoda využívá pracovní diagram napětí - přetvoření pro výztuž s vlivem tahového ztužení pro geometricky a materiálově nelineární analýzu.

Hlavní přepodklady vlivu tahového ztužení jsou:

  • Neovlivňuje napětí
  • Zvyšuje tuhost = redukuje deformace
  • Snižuje duktilitu konstrukce

K dispozici ve všech vydáních IDEA StatiCa Concrete a Prestressing.

Stáhněte si IDEA StatiCa 22.1 a vyzkoušejte nové funkce!

SOUVISEJÍCÍ OBSAH