Upravený model pro tupé svary

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Výpočet velikosti tupých svarů byl opraven pro svary  typu hrana-plocha. Dříve byla vybírána tloušťka svaru podle tenčího plechu spoje, nyní je vybrána tloušťka svaru podle plechu, jehož hrana je přivařena. Kvůli změně vícebodových vazeb v analytickém modelu to může mít malý dopad na výsledky na zanedbatelném množství starších modelů přípojů. Při použití většího tupého svaru přenáší vícebodové vazby zatížení do větší oblasti povrchu připojené desky.

Upravený model pro tupé svary

Dostupné v edici Expert i Enhanced.