Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete 20.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Co je nového ve verzi 20.1?

Nová verze IDEA StatiCa je tady! Přinášíme vám dálší várku nových funkcionalit a vylepšení pro navrhování betonových konstrukcí. Bez ohledu na to, jak složitý projekt řešíte, IDEA StatiCa poskytuje:

 • Kompletní posudky podle norem
 • Pokročilé výpočetní analýzy
 • Řešení pro libovolnou topologii betonových detailů a průřezů včetně jejich vyztužení
 • Analýzu pro všechny železobetonové stěny a nosníky 
 • Podrobné protokoly o výpočtech a posudcích betonových konstrukcí, nezbytné pro projektovou dokumentaci

Naši stávající uživatelé navrhují a posuzují betonové konstrukce pomocí různých aplikací - Detail, RCS a Beam. Jsme velice rádi, že vám můžeme představit naši zbrusu novou aplikaci IDEA StatiCa Concrete - Member. Tato aplikace sjednotí navrhování a posuzování všech typů železobetoných prvků na jedno místo a bude napojena na Vaše CAD a MKP programy. Member je dostupný v BETA verzi pro všechny uživatelé pracující s licencí IDEA StatiCa Concrete.

Kromě nové aplikace přinášíme také vylepšení v těchto posudcích:

 • Vyztužení lokálně zatížených oblastí
 • Posouzení na únavu

Kromě této aplikace jsme připravili několik vylepšení v licencování IDEA StatiCa umožňující flexibilní a pohodlnou správu vašich licencí.

Doufáme, že se vám naše nové funkcionality a vylepšení budou líbit a budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám líbí.

Spočítejte s námi vaše včerejší odhady!

Concrete Member BETA

Verze 20.1 přináší novou aplikaci pro návrh betonových konstrukcí – Concrete Member BETA. Namodelujte, vyztužte a posuďte kritický betonový prvek během několika minut.

Geometrie

Díky naší nové aplikaci mohou uživatelé jednoduše navrhnout a posoudit prostorovou železobetonovou konstrukci složenou z prutů, tedy 1D prvků – nosníků a sloupů. V budoucnu bude možné analyzovat 3D prvky jakékoliv topologie.

Zatížení

Zatížení může být aplikováno ve směru kterékoliv osy prvku prostřednictvím liniového zatížení. Konce přilehlých prutů mohou být zatíženy uzlovými silovými a momentovými účinky, nahrazující chybějící část konstrukce, které jsou známy z globální analýzy celé konstrukce.

Výztuž

Pomocí dobře známého dialogu editoru výztuže může uživatel navrhnout podélnou výztuž a třmínky pro každý prvek. Předdefinované šablony mohou urychlit celý proces návrhu výztuže. Každá skupina podélných vložek, stejně jako třmínků, může být jednoduše upravována ve vlastnostech vyztužení.

Můžete definovat několik zón vyztužení podél délky analyzovaného prvku a vytvořit tak komplikované rozvržení výztuže, včetně různé rozteče třmínků a různé délky podélných vložek

Analýza

Uživatelé si budou moci vybrat ze čtyř různých typů analýz, přičemž uživatel vybírá právě takovou, která je nejvíce vhodná pro analyzování daného kritického prvku nebo části konstrukce. V současnosti je dostupný pouze lineární výpočet, zbývající analýzy budou implementovány ve vyšších verzích IDEA StatiCa.

Ve verzi 20.1 může být zatím spuštěna pouze lineární analýza, vývojáři IDEA StatiCa však usilovně pracují na vývoji a verifikaci nových analýz či implementaci, již vyvinutých metod.


 • Lineární analýza (LA): implementována v Concrete Member Beta


 • Geometricky a materiálově nelineární analýza, včetně teplotní analýzy (GMNA): ve vývoji


 • Compatible stress field method 2D (CSFM 2D): vyvinuto/pracuje se na vylepšení (CSFM je zatím dostupná v samostatné aplikaci IDEA StatiCa Detail)


 • Compatible stress field method 3D (CSFM 3D): ve vývoji


Posudek průřezu 

Po proběhnutí lineární analýzy si může uživatel prohlédnout detailní posudky v aplikaci RCS, která automaticky vybere kritické průřezy (nejvíce využité) na analyzovaných prvcích, a posoudí je.


Dostupné v edici Expert Enhanced.

IDEA StatiCa Detail

Výztuž v lokálně zatížených oblastech

Funkcionalitu lokálně zatížené oblasti oceňují zejména inženýři věnující se navrhování prefabrikovaných a mostních konstrukcí, na kterých se vyskytují právě velké koncentrace zatížení. Lokálně zatížené oblasti byly implementovány v předchozí verzi IDEA StatiCa a verze 20.1 přináší jejich první vylepšení.

Nyní lze v lokálně zatížené oblasti navrhovat výztuž mnohem efektivněji. Výztužné vložky jsou součástí CSFM modelu a vazba mezi nimi a betonem je považována za dokonalou, tedy není uvažováno s prokluzem.


Dostupné v edici Expert Enhanced.

IDEA StatiCa RCS

Posudek na únavu

V předchozích verzích bylo napětí betonu v tlaku počítáno na základě parabolicko-rektangulárního pracovního diagramu.

Podle Eurokódu má být tahová pevnost betonu zanedbána a tlaková pevnost betonu  vycházet z lineárního pracovní diagramu. Nyní je v posudcích na únavu použit stejný pracovní diagram jako v posudcích na mezní stav použitelnosti, tedy neomezená lineární větev pracovního diagramu.


Pro beton v tlaku se uvažuje průměrný modul pružnosti Ecm.

Modul pružnosti Ecm pro posouzení únavy


Dostupné v edici Expert Enhanced.

BIM links

Podporované verze BIM propojení s IDEA StatiCa 20.1 (Concrete)

Licencování

Vylepšení licenčního systému:

 • Možnost automatického odhlášení po zavření IDEA StatiCa
 • IDEA StatiCa se spouští o 40 % rychleji
 • Jasné chybové hlášení, abyste věděli, jaký je problém s vaší licencí
 • Nové licenční dialogové okno s tlačítkem „Zapomenuté heslo“

Licenční dialogové okno ve verzi 20.1

IDEA StatiCa 20.1 má nový přihlašovací dialog:

Možnost „Zůstat přihlášen“

Jste vy a vaši kolegové stále online a chcete rychle sdílet licenci? Nebo chcete mít možnost opustit kancelář a dokončit práci na cestách bez připojení k internetu? S novou licencí IDEA StatiCa si můžete snadno vybrat.

Pokud je zaškrtnuto „Zůstat přihlášen“, IDEA StatiCa se chová jako ve verzi 20.0 – po ukončení programu zůstane licence ve vašem počítači po dobu 72 hodin bez nutnosti připojení k internetu a nikdo jiný nemá k této licenci přístup. Během této doby můžete počítač vypnout a zapnout. Toto nastavení je užitečné pro pracovní cesty, práci z domu nebo pracoviště s nestabilním připojením k internetu.

Pokud je toto zaškrtávací políčko prázdné, licence bude uvolněna z vašeho počítače a navrácena licenčnímu serveru ihned po ukončení IDEA StatiCa.  Toto nastavení však vyžaduje neustálé připojení k internetu, a proto je vhodné pro větší skupiny pracovníků se stabilním připojením.

Zapamatovat

Pokud je zaškrtnuto, IDEA StatiCa si zapamatuje a předvyplní vaše uživatelské jméno a heslo v přihlašovacím dialogu.

Zapomenuté heslo, zkušební verze

Všichni zaměstnanci firmy mohou rychle obnovit své heslo pomocí tlačítka „Zapomenuté heslo“. Pokud nemáte účet a vaše firma má licenci IDEA StatiCa, musíte požádat svého správce, aby vás přidal jako licencovaného uživatele.

Vaše společnost nemá ještě licenci? Získejte zkušební verzi získat pomocí tlačítka „Zkušební verze ZDARMA“.

Rychlejší spuštění, snadnější komunikace

Počáteční spuštění IDEA StatiCa je nyní o 40 % rychlejší díky vylepšené ověřovací sekvenci. Změny produktů a aktualizace licencí jsou rychlejší o 70 %. Vylepšili jsme také chybová hlášení – například se zobrazí nová jasné oznámení, pokud jsou všechny sedadla vaší licence IDEA StatiCa právě využívány někým jiným.

Změna Licenčních podmínek

Zároveň s vydáním nové verze produktu dochází také ke změnám Licenčních podmínek pro koncové uživatele. Jejich aktuální verzi si můžete pročíst zde.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20.1

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete 20

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20