Excentricita operace přípojný plech

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Poloha připojeného prvku v rámci operace Přípojný plech byla ve verzi 20.1 změněna z důvodu vylepšeného sestavení modelu v aplikaci Connection a dalšího vývoje interoperability s aplikací Member.

Ve verzi 20.0 a starší byl připojený prvek (diagonála) posunut, když byla použita operace Přípojný plech. Osa prvku byla vycentrována s osou plechu jazyka přípoje, zatímco hlavní plech přípoje navařený na sloup byl vycentrována s osou sloupu.

Ve verzi 20.1 a novější se připojený prvek neposouvá, ale naopak je posunut hlavní plech přípoje navařený na sloup a jeho osa tedy není vycentrována s osou sloupu.

Stále je však možné zadat libovolnou konfiguraci změnou parametru Excentricita plechu a také odsazením prvku v daném směru.