Vylepšení kontaktu v tahu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Výpočtový model přípoje obsahuje několik nelineárních prvků, mezi nimiž je i kontakt mezi dvěma plechy. Chování kontaktu je předepsáno tak, aby byl „silný“ v tlaku (velmi dobře přenášel tlaky) a „slabý“ v tahu.

Aby však byla zajištěna numerická stabilita modelu, není prakticky možné, aby kontakt v tahu nepůsobil vůbec. V některých speciálních případech (např. u kontaktu s velkou plochou a velkými deformacemi) pak toto působení kontaktu i v tahu způsobovalo, že kontakt sám přenesl značnou část zatížení (a odlehčil tak např. šroubům).

Vylepšení kontaktu v tahu

Chování kontaktu bylo opraveno tak, aby byl tento efekt redukován na zanedbatelnou úroveň a zároveň byla zachována stabilita modelu.

Dostupné v edici Expert i Enhanced.