Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete 20

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Co je nového

Nová verze IDEA StatiCa je tu! Jedná se o největší implementaci zákaznických požadavků za poslední roky. IDEA StatiCa používá více než 3500 zákazníků, kteří sdílí s okolním světem více než 4000 jedinečných projektů každý měsíc.

Verze 20 přichází s rozšířením stávající funkcionality, ale hlavně přináší rozšíření o lokálně zatížené oblasti betonu.

Novinky verze jsou:

 • Parametrické šablony příčníků
 • Lokálně zatížené oblasti
 • Britská národní příloha

Veškeré posudky pevnosti betonu, výztuže, napětí a přetvoření jsou dle platných norem s jasnou a přehlednou vizualizací výsledků pro lepší pochopení chování samotného detailu či celé konstrukce.

Jak jsme se dostali z verze 10 přímo do 20? Důvod je jednoduchý – jdeme ruku v ruce s aktuálním rokem.

Doufáme, že si užijete novou funkcionalitu a vylepšení a těšíme se na vaši zpětnou vazbu.

Calculate yesterday’s estimates!

Nový licenční systém

IDEA StatiCa implementovala nový licenční systém, který funguje na online bázi. Nově systém funguje na základě uživatelských účtů. Vše, co potřebujete, abyste spustili software IDEA StatiCa, je zadat uživatelské jméno (standardně je to emailová adresa) a heslo.

Proč jsme změnili licenční systém?

 • Uživatelé často zažívali problémy spojené s licencováním, licenčními soubory, aktivačními kódy a administrací celého tohoto systému.
 • Licence IDEA StatiCa nemohly být opraveny bez spolupráce koncového uživatele (reaktivace, atd.).
 • Uživatelé museli nasadit síťové licence na jejich vlastní servery.
 • Firemní licence nemohly být jednoduše propůjčeny pro zaměstnance na pracovní cestě nebo při práci z domova.

Nový online licenční systém řeší všechny výše uvedené problémy, se kterými se uživatelé IDEA StatiCa setkávali. Toto nové řešení je zavedeno v robustní a bezpečné cloud službě IDEA StatiCa, do které se mohou uživatelé jednoduše přihlásit pomocí jejich přihlašovacích údajů.

Jak to vlastně celé funguje?

 • Instalace programů IDEA StatiCa pravidelně komunikuje s licenčním serverem IDEA StatiCa, aby si ověřil konfiguraci produktů.
 • Uživatelé nemusí být nepřetržitě online. Licence bude platná 72 hodin bez připojení k internetu. Poté je však připojení k licenčnímu serveru nutné.
 • Všichni mohou přistupovat pomocí přihlašovacích údajů do Uživatelského portálu, kde uvidí aktuální nastavení licence s případnou možností toto nastavení změnit

Jak vše správně nastavit po instalaci verze 20?

 • Každý uživatel IDEA StatiCa má přidělenou emailovou adresu v našem zákaznickém systému (tato adresa je potvrzena na poslední objednávce).
 • Spolu s vydáním verze 20 Vám IDEA StatiCa pošle na zmíněnou adresu přihlašovací údaje. Licence již bude nastavená tak, aby souhlasila se zakoupenými produkty a sedadly.
 • Správce může po přihlášení přidat nebo odebrat uživatele.
 • Každý uživatel může poté obsadit pouze jeden zvolený produkt IDEA StatiCa.

IDEA StatiCa license manager

Důležité upozornění pro přechod na verzi 20

 • Ve verzi 20 je pouze jedna možnost, jak spustit aplikaci s platnou licencí – nový online licenční systém.
 • Starý licenční systém (Eleckey, HASP) všech verzí do 10.1 zůstává nezměněn a funkční. Časově neomezené produkty budou nadále fungovat, ale jejich technická podpora bude ukončena k 30. 6. 2021. Po tomto datu nebudou umožněny žádné další úkony jako jsou reset licence, reaktivace a další licenční podpora. Proto Vás prosíme, pokud je to možné, abyste do tohoto data přešli na novou verzi 20.

IDEA StatiCa Detail

Parametrické šablony příčníků

Výrazně jsme vylepšili jsme parametrické šablony příčníků. Nyní může uživatel snadno a rychle změnit geometrii z pohledu šířky, výšky, natočení úhlu stěny a mnoho dalších. Díky parametrizaci lze rychle měnit geometrii a dostat se k tvaru, který zaručuje maximální využití materiálu či optimální tvar. Optimalizace tvaru, kterou dosáhne uživatel během několika minut, je také hlavním přínosem tohoto vylepšení. Pokud si uživatel nevybere z přednastavených šablon může použít import obecného tvaru pomocí DXF.

Tato funkcionalita je dostupná ve verzi Enhanced – IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.

Lokálně zatížené oblasti

Vyřešili jsme trojosou napjatost u lokálně zatížených oblastí ve 2D modelu aplikace Detail. V těchto oblastech je povoleno drcení betonu, ale současně je povoleno uvažovat dle Eurokódu zvýšení pevnosti betonu v tlaku vlivem příčného ovinutí. Zvýšení válcové pevnosti lze uvažovat až trojnásobně.

Lokálně zatížené oblasti jsou na každé konstrukci. Typické příklady jsou mostní příčníky s oblastmi nad ložiskem, oblasti pod kotvou předpínací výztuže nebo koncentrované zatížení na hraně stěny. Lokálně zatížení oblasti respektují návrhové standardy a požadavky Eurokódu a současně jsou limitovány geometrií samotného modelu (otvory, tloušťka, hrany, náhlá změna průřezu).

Případy lokálně zatížených oblastí

Zvýšení pevnosti betonu v lokálně zatížených oblastech je možné uvažovat pouze pokud bude dodrženo ovinutí. Vzhledem k této podmínce jsou automaticky přiřazeny výztuže, které simulují ovinutí v dané oblasti.

Lokálně zatížené oblasti

Případ vyztužení lokálně zatížené oblasti příčníku

Tato funkcionalita nejenže je v souladu s normou, ale hlavně zaručuje konvergenci modelu v lokálně zatížených oblastech, kde dochází ke koncentraci napětí. Implementovaná metoda je nezávislá na síti konečných prvků. Únosnost se mění s plochou betonu dle vzorce. Důsledkem je tedy konstantní napětí po výšce kuželu. Rozptýlené fiktivní vzpěry uměle ovlivňují tuhost kužele a správně roznáší příčné napětí, které v této oblasti vzniká. Hustota každé vzpěry je navýšena do směru aplikovaného zatížení.

Rozptýlené fiktivní vzpěry

Rozptýlené fiktivní vzpěryOmezení vycházející z Eurokódu:

 • Kužely se nesmí protínat
 • Plocha Ac1 and Ac0 leží na výslednici působící síly.

Tato funkcionalita je dostupná ve verzi Enhanced – IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.

Britská národní příloha

Díky podnětům od mnoha zákazníků jsme implementovali britskou národní přílohu. Nyní jsou inženýři po celém světě schopni posuzovat pozemní stavby dle BS EN 1992-1, mosty dle BS EN 1992-2 a v neposlední řadě také nádrže na kapaliny a zásobníky dle BS EN 1992-3. Posudky jsou začleněny do všech betonových aplikací (Beam, RCS, Column, Frame) kromě aplikace Detail.

Tato funkcionalita je dostupná pro verze Expert a Enhanced – IDEA StatiCa Concrete and Prestressing.

Související články

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20.1

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete 20.1

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20