Zatížení v rovnováze jako výchozí nastavení

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pro zajištění vyšší bezpečnosti a snížení rizika podcenění účinků zatížení na podepřené prvky je při spouštění nového projektu ve verzi IDEA StatiCa 22.0 "Zatížení v rovnováze" nastaveno jako výchozí možnost.

Důležitost zadání zatížení na všechny prvky styčníku, tak jak jsou spočteny v globálním modelu konstrukce, je popsána v mnoha článcích Centra podpory, jako např. Rovnováha a nosný prvek.

Od verze 22.0 bude při vytvoření nového projektu "Zatížení v rovnováze" zapnuto a bude nutné zadat vnitřní síly také na obou koncích podepřeného průběžného prvku, nebo na jednom konci ukončeného prvku. Níže zobrazená tabulka s nevyváženými silami má při správném zadání zatížení ukazovat nuly.

Uživatel je zodpovědný za správné zadání vnitřních sil na všech prutech. Nastavení lze samozřejmě vypnout, ale je třeba věnovat pozornost možným následkům.

Všechny šablony v IDEA StatiCa Connection byly upraveny odpovídajícím způsobem.

Dostupné v edicích Expert a Enhanced pro aplikaci IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Rovnováha a nosný prvek