Hladké výsledky s přesným nasíťováním

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Díky neustálému výzkumu našeho řešitelského týmu vždy přinášíme velké zlepšení v generování sítí pro model konečných prvků v aplikacích Connection a Member. Aktualizovaná síť nyní poskytuje hladší, a tedy přesnější výsledky.

Používáme mesher CM2 MeshTools SDK. Díky použití nejnovějších algoritmů meshování poskytuje hladkou strukturu sítě.

Naprogramovali jsme také nejnovější pravidla pro generování sítě, abychom zajistili lepší rozložení ve všech deskách. Přípoje složené ze přeplátovacích a podložkových plechů, mezilehlých ztužujících prvků nebo výztužných plechů použitých jako speciální koncové desky jsou vyladěny pro ještě vyšší přesnost analýzy a lépe spolupůsobí s ostatními částmi přípoje.

Také výchozí hodnoty nastavení sítě, jako je minimální velikost prvků a počet prvků na deskách, jsou upřesněny v nastavení normy.

K dispozici v edicích Expert a Enhanced aplikace IDEA StatiCa Steel.

Stáhněte si aktuální verzi a vyzkoušejte všechny nové funkce!

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 23.0