Varování pro dlouhé šrouby skrz duté profily

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Od patche 21.1.2 je v programu nové varování týkající se analýzy šroubů procházejících skrz duté profily (např. RHS). Klasické i třecí typy šroubů v aplikacích IDEA StatiCa jsou pro analýzu CBFEM uvažovány jako nelineární pružiny.

Z tohoto důvodu není analýza šroubů procházejících skrz přesná a je vhodné se jim v posuzovaném modelu vyhnout. Šrouby procházející skrz by měly být modelovány jako plný čep, což zatím není v IDEA StatiCa podporovaná funkce. Přečtěte si více o šroubech v článku Bolts and preloaded bolts.

Šrouby jsou považovány za šrouby procházející skrz pro šroubové spoje s mezerou mezi připojenými plechy větší než mez tolerance 3 mm.

U šroubů s takovou mezerou a nastevným typem Tření nelze analýzu spustit a ve 3D okně se zobrazí zpráva s názvem operace a vysvětlením.

U šroubů s takovou mezerou, jejichž typ je Otlačení – interakce tahu/smyku je v protokolu poznámka, že výsledky nemusí být přesné.

Dostupné v edicích Expert a Enhanced pro IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.1