Železobetonový sloup - Požární odolnost (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte jak vymodelovat a posoudit štíhlý sloup na požární odolost se zahrnutím vlivu druhého řádu v programu IDEA StatiCa Member.

1 Nový projekt

Otevřete program IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Member.

Vytvořte nový projekt (1), vyplňte jeho jméno a vyberte složku, kde bude projekt uložen. Poté nastavte typ projektu jako Beton (2), zapněte funkcionalitu Požární odolnost (3) a zadejte typ Geometrie (4). Definujte výšku sloupu 8 m (5). Klikněte na tlačítko s šipkou (6), vyberte obdélníkový průřez (7) a zadejte průřez sloupu (8). Nakonec klikněte na Vytvořit projekt (9)(10).

2 Návrh

Sloup je nyní vytvořený s Navazujícími prvky. Smažte všechny Navazující prvky.

Dále je potřeba modifikovat podpory. Vyberte UZEL1 a upravte podpory podle obrázku. Podpory v UZLU2 upravte taktéž.

Dalším krokem bude definování výztuže. Vyberte Analyzovaný prvek AP1 (1) a klikněte na tlačítko Sestava výztuže (2). Potom použijte šablonu (3) pro vložený výztuže. Zkontrolujte (4) a následně potvrďte zadání (5).

Pravým tlačítkem klikněte na Vystavení účinkům požáru a potom klikněte na Přidat expozici požáru.

Ve vlastnostech klikněte na tlačítko s Kurzorem. Vyberte sloup a výběr potvrďte.

Měli byste vidět Okraje vystavené požáru. Nechte všechny okraje zatržené.

Poslední položka, kterou je potřeba nadefinovat je Zatížení.

Posudek

Model je hotový. Před spuštěním výpočtu běžte do Nastavení a v Kapitole 3 nastavte αcc na 0.85. 

Můžete zkontrolovat tabulky Degradace materiálu. Vyberte Požární odolnost, Degradace materiálu a klikněte na tři tečky u betonu nebo výztuže.

Tabulky nechte tak, jak jsou a klikněte na OK. Nezapomeňte uložit změny.

Přepněte se do záložky Posudek, vyberte GMNA a klikněte na Vypočítat, aby se provedla MNA - Materiálově nelineární analýza.

Jakmile je výpočet hotový, můžete zkontrolovat výsledky. Klikněte na Detailní a Teplota. Potom je nutné vybrat kritický řez. Zkontrolujte vnitřní síly, které zobrazíte kliknutím na tlačítko Vnitřní síly.

Můžete zobrazit i napětí v betonu nebo ve výztuži.

Spusťte LBA - Linear buckling analysis.

Když je výpočet hotový, nastavte Amplitudu imperfekce. Hodnota je stanovená na základ EN 1992-1-1 článek 5.2 (9). 

\[{{e}_{i}}={{l}_{0}}/400=8000/400=20mm\]

Přečtěte si následující článek, kde se dozvíte jak zahrnout do výpočtu dotvarování.

Amplituda, ve které je zahrnutý i efekt dotvarování je 26 mm.

Spusťte GMNIA - Geometrically and materially non-linear analysis with imperfections.

To byla poslední analýza. Výsledky lze zkontrolovat stejně jako v MNA. Protože je zahrnutý efekt druhého řádu, můžete pozorovat nárůst ohybových momentů a deformací.

Můžete porovnat napětí v betonu a ve výztuži s výsledky z MNA. Nezapomeňte kliknout na Detailní a vybrat kritický průřez.

3 Report

Běžte na záložku Protokol, kde můžete upravit a vytisknout protokol.

Vzorové projekty

Související obsah

Předpjatý nosník s otvory

Železobetonový štíhlý sloup (EN)

Návrh a posouzení štíhlých sloupů

Železobetonový T-průřez