Železobetonový štíhlý sloup (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte jak vymodelovat a posoudit štíhlý železobetonový sloup se zahrnutím vlivu druhého řádu v programu IDEA StatiCa Member.

1 Nový projekt

Otevřete program IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Member.

Vytvořte nový projekt, vyplňte jeho jméno a vyberte složku, kde bude projekt uložen. Poté nastavte typ projektu jako Beton a zadejte typ Geometrie. Definujte výšku sloupu 8 m. Klikněte na talčítko s šipkou a zadejte průřez sloupu. Nakonec klikněte na Vytvořit projekt.

2 Návrh

Sloup je nyní vytvořený s Navazujícími prvky. Snažte všechny Navazující prvky.

Dále je potřeba modifikovat podpory. Vyberte UZEL1 a upravte podpory podle obrázku. Podpory v UZLU2 upravte taktéž.

Dalším krokem bude definování výztuže. Vyberte Analizovaný prvek AP1 a kliknětě na tlačítko Sestava výztuže. Potom použijte šablunu pro vložený výztuže. Zkontrolujte a následně potvrďte zadání.

Poslední položka k definování je Zatížení. Jednoduše zadejte tři zatěžovací stavy. Všechna nastavení a hodnoty jsou níže.

Pro přídání nového zatížení klikněte pravým tlačítkem na Zatížení a vyberte Nové zatížení.

3 Posudek

Model je hotový. Před spuštěním výpočtu běžte do Nastavení a v Kapitole 3 nastavte αcc na 0.85. Poté klikněte na Vypočítat. Provede se Lineární analýza.

Na levé straně obrazovky mužete vidět souhrn výsledků, jakmile je Lineární analýze hotová. Můžete zkontrolovat vnitřní síly, deformace a reakce pomocí nástrojů 1D výsledků nebo můžete na ribbonu projít Výsledky posouzení. Pro detailní posudky se přepněte do RCS modulu pomocí tlačítka Detailní

V RCS zkontrolujte posudek Smyku. Jděte do výsledků a vyberte záložku Smyk..

Můžete projít všechny posudky. Například vydetre Omezení napětí a změňtě Aktuální extrém.

Toto lineárně spočítané napětí můžete později porovnat s výsledky z nelineárních analýz.

Zavřete RCS modul spusťte MNA - Materially non-linear analysis.

Jakmile je výpočet dokončený, zkontrolujte výsledky a porovnejte je s výsledky z RCS modulu. Vyberte MSP kombinaci LE2 a klikněte na Detailní a Napětí. Musíte ještě vybrat kritický řez. Jak je vidno, vysledky z MNA a z RCS jsou téměř shodné.

Spusťte LBA - Linear buckling analysis.

Když je výpočet hotový, nastavte Amplitudu imperfekce. Hodnota je stanovená na základ EN 1992-1-1 článek 5.2 (9). 

\[{{e}_{i}}={{l}_{0}}/400=8000/400=20mm\]

Spusťte GMNIA - Geometrically and materially non-linear analysis with imperfections.

To byla poslední analýza. Výsledky můžete zkontrolovat stejně jako v MNA. Můžete pozorovat navýšení ohybového momentu. Zkontrolujte napětí v betonu a ve výztuži. Nezapomeňte vybrat krytický řez.

Nyní lze vidět rozdíl ve výsledcích s vlivem druhého řádu a bez něj. Opět vyberte kombinaci LE2 a porovnejte výsledky s hodnotami z RCS.

3 Report

Běžte na záložku Protokol, kde můžete upravit a vytisknout protokol.

Vzorové projekty