Železobetonový T-průřez

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V následujícím návodu si ukážeme, jak krok po kroku zadat a posoudit železobetonový T-průřez v aplikaci IDEA StatiCa RCS.

1 Nový projekt

Spusťte IDEA StatiCa, přepněte záložku na Beton a zvolte aplikaci RCS.

Klikněte na Vytvořit nový projekt.

V dalším okně ponecháte obecný Eurokód a vyberete železobetonový typ řezu, a nosník jako typ prvku.

2 Návrh

Vytvoří se nový projekt, do kterého zadáte T průřez a nastavíte jeho rozměry.

Změňte třídu betonu na C30/37.

Pokračujte v Dimenzačním dílci a deaktivujte karbonataci na záložce Data dílce.

Přepněte se na Vnitřní síly a zadejte návrhové hodnoty vnitřních sil.

Teď zadejte Vyztužení průřezu. Nejlepší volbou v případě obdélníkových, T a I průřezů je používat šablony. Upravte parametry dle následujícího obrázku. Prosím všimněte si, že program automaticky přepočítává minimální nutný počet výztuží zvoleného průměru s předpoklady pro efektivní výšku průřezu „d“ a ramena vnitřních sil „z“. Když změníte průměr a kliknete na přepočítat, upraví se počty aby vycházely posudky. Pro respektování konstrukčních zásad přidejte jednu výztuž na obě hrany stojiny.

4 Posudek

Pro provedení posudků klikněte na tlačítko Aktuální. Nejrychlejší způsob, jak zjistit, že je vše vyhovující je podívat se na pravou stranu obrazovky a projít sumář všech posudků. Ve vašem případě vidíte, že posudky smyku a interakce nevyhovují. To je důsledkem použití přesných výpočtů místo předpokladů pro rameno vnitřních sil.

Přepněte se na Výsledky pro procházení detailních výsledků posudků MSÚ a MSP. Nejdřív vyřešte posudky smyku na záložce Smyk. Pro zlepšení hodnot posudku smyku můžete změnit úhel tlakové diagonály (výchozí hodnota vzpěry je nastavena na 45°). Pro dosažení přepočítání hodnot klikněte na Optimalizace vzpěry na liště.

Program automaticky dohledá nejlepší úhel vzpěry, který zvyšuje sílu v podélné výztuži a redukuje sílu v třmíncích. Můžete vidět, že úhel byl změnen na 21,8° a posudek vyhovuje.

Všechny posudky jsou v pořádku a můžete je projít přepínáním záložek.

5 Protokol

Všechny výsledky výpočtu můžete také prohlédnout ve výstupním Protokolu. Ten můžete upravit dle potřeby nebo exportovat do DOC/PDF formátu pomocí tlačítek v horní liště.

Navrhli jste, vyztužili a posoudili železobetonový T průřez dle platných evropských norem.

Vzorové projekty