Petra Komárková
Author

Petra Komárková

Produktová inženýrka IDEA StatiCa


More articles from this author

Stabilita štíhlých železobetonových sloupů s krátkými konzolami
Návrh a posouzení štíhlých ŽB sloupů jednoduše a rychle
Návrh a posouzení štíhlých ŽB sloupů jednoduše a rychle
BIM link for MIDAS and IDEA StatiCa
MIDAS & IDEA StatiCa – The powerful BIM integration
Spřažené konstrukce krok po kroku
Nová aplikace pro posouzení kritických betonových prvků

More webinars from this author

Modelování spřažených mostů v midas Civil
Modelování spřažených mostů
Co je nového v IDEA StatiCa 22.0
Co je nového v IDEA StatiCa 22.0
Návrh a posouzení nepřímo uložených ŽB konzol
Návrh a posouzení nepřímo uložených ŽB konzol
Železobetonový nebo předpjatý nosník?
Co je nového v IDEA StatiCa 21.0
Online školení Midas Civil
IDEA StatiCa Concrete: Zajímavé dotazy z helpdesku
IDEA StatiCa Concrete - zajímavé dotazy z helpdesku
Jak podepřít CSFM model ŽB konstrukce?
Jak podepřít CSFM model ŽB konstrukce?
Jak na ŽB rámy v aplikaci Member
Jak na ŽB rámy v aplikaci Member
Co je nového v IDEA StatiCa 20.1
Letní webináře – Návrh a posouzení ŽB nosníku z AxisVM
Letní webináře – Návrh a posouzení ŽB nosníku z AxisVM
Dimenzování ŽB konstrukcí podle CSFM
Continuous composite bridge
Spřažený most o více polích
Zatížitelnost mostu dle Eurokódu
Bridges – Pier cap design
Mosty – Návrh zhlaví pilíře
Column with bracket according to ACI
Column with bracket according to ACI
BIM – Design and code-check of beams created in SCIA Engineer
BIM – Design and code-check of beams created in SCIA Engineer
Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty
Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty
Design and code check of a diaphragm using IDEA StatiCa Detail
Design and code check of a diaphragm using IDEA StatiCa Detail