Letní webináře – Návrh a posouzení ŽB nosníku z AxisVM

    Datum webináře:

  • 2020-07-21T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • BIM propojení AxisVM a IDEA StatiCa concrete
  • Import geometrie, zatížení a zatěžovacích kombinací
  • Posudek na mezní stav únosnosti a použitelnosti

Přednášející

Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Představte si bežnou situaci z vaší každodenní praxe: Navrhujete železobetonovu halu s obvyklou dispozicí a standardními průřezy nosných prvků. Pro modelování haly používáte MKP program, např. mezi statiky velmi oblíbený AxisVM.

Dimenze a vyztužení nosníků odhadujete na základě zkušeností, provedete posudky na rozhodujících prvcích konstrukce, a máte hotovo. V okamžiku, kdy je vznesen požadavek na provedení velkých otvorů v oblasti podepření nosníku v kombinaci s podvěšením podružných konstrukcí uprostřed rozpětí nosníku se vracíte zpět k návrhu. Přidáváte výztuž, provádíte další výpočty, zvažujete použití složitějších modelů či analýz. Stojí vás to spoustu času navíc, balancujete mezi bezpečným a ještě ekonomickým návrhem netypického detailu.

Připojte se na druhý webinář z letní série a podívejte se, jak bychom problematiku železobetonových nosníků, oslabených velkými otvory, řešili snadno a rychle v IDEA StatiCa s využitím BIM propojení s AxisVM.   

Příklad 1 – Posudky na mezní stav únosnosti (MSÚ)

Jedním z posudků na MSÚ je porovnání napětí v betonu s jeho pevností. Obrázek zobrazuje rozložení tlakových napětí na betonovém nosníku.

Příklad 2 – Posudky na mezní stav použitelnosti (MSP)

Kontrola průhybů nosníků je nezbytný posudek v oboru pozemních staveb. Na obrázku je zobrazen celkový průhyb, včetně dotvarování.

Záznam webináře