Letní webináře – Návrh a posouzení ŽB nosníku z AxisVM

Datum webináře: 21.07.2020

Obsah webináře

  • BIM propojení AxisVM a IDEA StatiCa concrete
  • Import geometrie, zatížení a zatěžovacích kombinací
  • Posudek na mezní stav únosnosti a použitelnosti

Přednášející

Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Představte si bežnou situaci z vaší každodenní praxe: Navrhujete železobetonovu halu s obvyklou dispozicí a standardními průřezy nosných prvků. Pro modelování haly používáte MKP program, např. mezi statiky velmi oblíbený AxisVM.

Dimenze a vyztužení nosníků odhadujete na základě zkušeností, provedete posudky na rozhodujících prvcích konstrukce, a máte hotovo. V okamžiku, kdy je vznesen požadavek na provedení velkých otvorů v oblasti podepření nosníku v kombinaci s podvěšením podružných konstrukcí uprostřed rozpětí nosníku se vracíte zpět k návrhu. Přidáváte výztuž, provádíte další výpočty, zvažujete použití složitějších modelů či analýz. Stojí vás to spoustu času navíc, balancujete mezi bezpečným a ještě ekonomickým návrhem netypického detailu.

Připojte se na druhý webinář z letní série a podívejte se, jak bychom problematiku železobetonových nosníků, oslabených velkými otvory, řešili snadno a rychle v IDEA StatiCa s využitím BIM propojení s AxisVM.   

Příklad 1 – Posudky na mezní stav únosnosti (MSÚ)

Jedním z posudků na MSÚ je porovnání napětí v betonu s jeho pevností. Obrázek zobrazuje rozložení tlakových napětí na betonovém nosníku.

Příklad 2 – Posudky na mezní stav použitelnosti (MSP)

Kontrola průhybů nosníků je nezbytný posudek v oboru pozemních staveb. Na obrázku je zobrazen celkový průhyb, včetně dotvarování.

Záznam webináře

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.