Nová aplikace pro posouzení kritických betonových prvků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Spolu s mnoha dalšími vylepšeními a funkcemi přinesla nová IDEA StatiCa verze 20.1, představená v říjnu 2020, zcela novou BETA aplikaci pro návrh železobetonových konstrukcí - Concrete Member. Díky této aplikaci můžete modelovat, vyztužovat a posuzovat kritické betonové prvky během několika minut.

Bez ohledu na to, jak složitý je váš projekt železobetonové konstrukce, s různými aplikacemi IDEA StatiCa můžete provádět kompletní posouzení, pokročilé typy analýz, navrhovat průřezy bez omezení v topologii a rozložení výztuže, modelovat jakýkoli druh 2D betonových detailů a podobně. To vše je pak korunováno komplexními protokoly.

Upřímně řečeno, s tím souvisí také určité problémy. Všechny výše uvedené úkoly je třeba v současné době provádět prostřednictvím tří samostatných aplikací - Detail, RCS a Beam. To sebou přináší relativně komplikované vstupy a zastaralé uživatelské rozhraní.

Jsme proto velmi rádi, že vám můžeme představit zcela novou aplikaci v IDEA StatiCa Concrete - Member. Aktuálně dostupná jako BETA verze, jejímž cílem do budoucna je sjednotit všechny návrhy a posudky všech železobetonových prvků na jednom místě. A to vše navíc integrované do vašeho MKP nebo CAD softwaru.

Proč uvažovat o aplikaci Concrete Member? 

Jak už je uvedeno výše, aplikace Concrete Member je k dispozici ve verzi BETA. Ambice této aplikace jsou nicméně poměrně vysoké. Tato aplikace by měla v budoucnu sjednotit různé dílčí aplikace IDEA StatiCa. Na základě požadavků trhu by měla být postavena na rychlých BIM propojeních s MKP a CAD softwary, to vše  doprovázené jednoduchým a intuitivním zadáváním dat. A samozřejmě, protože jádro jakéhokoli softwaru IDEA StatiCa spočívá v posudcích, bude Concrete Member poskytovat vysoce pokročilou analýzu 2D a 3D modelů pomocí progresivní metody CSFM.

Samozřejmě k dosažení tohoto stavu je ještě dlouhá cesta. Nadcházející otázka je tedy zřejmá:

K čemu je v současnosti aplikace Member dobrá? 

Pomocí aplikace Concrete Member můžete během několika minut modelovat, vyztužit a posoudit kritický prvek betonové konstrukce.  Stejně jako ostatní aplikace IDEA StatiCa Concrete poskytuje i Member posudky podle Eurokódu.

Hlavní výhody a případy použití produktu byly představeny 6. října 2020 na webináři v rámci ukázek všech zásadních novinek ve verzi 20.1. 

Aplikaci BETA lze spustit ze stejného místa jako jejího „sourozence Steel Member“. Chcete-li jej změnit na beton, stačí zvolit jiný typ průřezu.

Začneme pochopitelně s geometrií prvku. V současnosti můžete navrhnout a posoudit prostorovou železobetonovou konstrukci složenou z 1-D prvků, nosníků a sloupů.

Zatížení může být aplikováno ve směru kterékoliv osy prvku prostřednictvím liniového zatížení. Konce přilehlých prutů mohou být zatíženy uzlovými silovými a momentovými účinky, nahrazující chybějící část konstrukce, které znáte z globální analýzy celé konstrukce.

Jakmile máte aplikované zatížení, můžete začít navrhovat podélnou výztuž a třmínky v každém prvku. Předdefinované šablony vám pomohou celý proces návrhu výztuže urychlit. Můžete si také definovat několik zón výztuže podél délky prvku a vytvořit komplikované rozložení výztuže včetně různých roztečí třmínků a délek podélných výztužných vložek (neprůběžné vložky).

Pokud jde o analýzu, možnosti jsou stále velmi omezené. V současné době lze provádět pouze lineární analýzu.

Je jasné, že tento typ analýzy nemůže uživatelům stačit, ale můžeme vám slíbit, že na přípravě dalších tři typů analýz inztenzivně pracujeme. Pokud chcete vědět, jaké to jsou, pokračujte ve čtení.

Po proběhnutí lineární analýzy si může uživatel prohlédnout detailní posudky v aplikaci RCS, která automaticky vybere kritické průřezy (nejvíce využité) na analyzovaných prvcích, a posoudí je.

Podrobnější informace o možnostech aplikace Concrete Member najdete v tomto článku na našem Centru podpory.

Podívejte se, jak Member funguje

Pracovní postupy, jak navrhnout a posoudit železobetonový rám, byly hlavním tématem našeho nedávného webináře. Na webináři jsme vymodelovali betonový rám, aplikovali účinky zatížení, vyztužili model a provedli lineární analýzu. Nakonec byly všechny analyzované prvky posouzeny na MSÚ a MSP prostřednictvím naší aplikace RCS integrované do aplikace Member.

Co bude dál? 

Nemusíte se bát, ještě nás čeká dlouhá cesta. Máme několik různých cílů, kterými se můžeme s touto aplikací vydat. 

Za prvé, můžeme se zaměřit na pokročilé BIM propojení s MKP/CAD softwary. 

Co se týče analýz, máme v hledáčku tři pokročilé typy analýz: 

  • Geometricky a materiálově nelineární analýza, včetně teplotní analýzy (GMNA)
  • Compatible stress field method 2D (CSFM 2D)
  • Compatible stress field method 3D (CSFM 3D)

Pomozte nám postavit budoucnost

Aplikace Concrete Member je na začátku své cesty. Pokud ji chcete prozkoumat detailněji, jste rozhodně vítáni. Budeme vám velmi vděční za vaši zpětnou vazbu na tuto aplikaci. Máte představu, kam by se měla dále vyvíjet nebo jaké úkoly či postupy by měla pokrývat, aby vám co nejvíce pomáhala při navrhování železobetonových konstrukcí? Dejte nám vědět