Dimenzování ŽB konstrukcí podle CSFM

    Datum webináře:

  • 2020-05-12T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Úvod do CSFM
  • Ukázkový příklad
  • Teorie CSFM
  • Interpretace výsledků
  • Posouzení na MSÚ a MSP
  • Porovnání výsledků s jinými metodami (STM)

Přednášející

Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Klára Thielová Konzultantka
IDEA StatiCa
Přihlaste se na webinář, kde se zaměříme na teorii metody, která se skrývá pod názvem CSFM (z angl. Compatible Stress Field Method).

CSFM je inovativní metoda implementovaná v IDEA StatiCa Concrete pro návrh a posouzení železobetonových konstrukcí. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku našeho softwaru a přesvědčte se sami, že se nemusíte bát využívat výpočty CSFM ve svých projektech.

Přihlašte se na webinář, kde se zaměříme na teorii metody, která se skrývá pod názvem CSFM (z angl. Compatible Stress Field Method). Webinář uvedeme problematikou navrhování ŽB konstrukcí, přejdeme k základním předpokladům metody a uvedeme typy ŽB konstrukcí pro které je CSFM vhodná. Následně se přesuneme k praktickému příkladu, na němž vysvětlíme principy výpočtu a posouzení ŽB konstrukce podle CSFM. Jako referenční příklad byla vybrána železobetonová stěna s otvorem, zatížena osamělou silou na jejím horním okraji. Mnozí z vás se s tímto příkladem potkali při vysvětlování metody strut and tie (STM), a právě s touto metodou porovnáme výsledky získané z CSFM.

Kniha CSFM - návrh ŽB konstrukcí podle CSFM

CSFM nabízí mnohem víc, než pouhé posouzení na MSÚ. Díky pokročilosti metody, vycházející z teorie modifikovaných tlakových polích a implementace tahového ztužení rozlišující stabilizovaný či nestabilizovaný vývoj trhlin, posoudíme stěnu na MSP, tedy budeme schopni kontrolovat šířku trhlin, její deformace a napětí odpvídající kombinacím pro MSP.

Compatible Stress Field Method (CSFM), nová metoda umožňující pokročilý návrh a posouzení ŽB konstrukcí podle platných norem.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Nahrávka webináře