Kontrola kolize plechu a svaru

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Plechy nebo části modelu mohou být umístěny tak, že kolidují s jinými plechy.

Ve výchozím nastavení Norma je tato kontrola nastavena jako aktivní. V případě obstrukčního chování může uživatel kontrolu deaktivovat.

Toto upozornění neovlivní analýzu ani posudek. Záleží na rozhodnutí uživatele, jak na varování zareaguje, případně zda ho bude ignorovat.

Vizuální lokalizace kolize

Tuto kolizi lze zobrazit za účelem lokalizace problému v modelu. Oblast střetu bude vizualizována jako červeně zbarvená oblast v zobrazení Průhledně (podobně jako kontakt mezi dvěma deskami).

Kolize plechů

Tolerance

Kolize je spojena s určitou hodnotou tolerance, tato je nastavena na 2 mm. Uživatel tuto výchozí hodnotu nemůže změnit.

K dispozici v edicích Expert a Enhanced IDEA StatiCa Steel.

Stáhněte si IDEA StatiCa 22.1 a vyzkoušejte nové funkce!

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1

Kontakt podél svaru

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1