Jak používat operaci Ořez plechu u plechů s otvory

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Operace Ořez plechu je jednou z nejpoužívanějších modelovacích technik v aplikaci IDEA StatiCa Connection.

Operace Ořez plechu dokáže správně zpracovat i průsečík desek s otvory.

Lze použít také ořez podle pracovní roviny. 

Pro ořez pomocí "Plech" nebo "Pracovní rovina" platí + pro směr plechu, - pro opačný směr.

Pro Řez pomocí "Prvek" + znamená, že zůstane větší nebo stejná část řezané desky (upraveného prvku), - zůstane menší část. 

K dispozici v edicích Expert a Enhanced IDEA StatiCa Steel.

Stáhněte si IDEA StatiCa 22.1 a vyzkoušejte nové funkce!

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Connection Browser: Aktualizace grafického uživatelského rozhraní, parametry a funkce

Kontakt podél svaru

Dřevěné spoje: zobrazení úhlu působení sil vůči vláknům

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1