Posudky na mezní stav použitelnosti pro předpjaté oblasti diskontinuit

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Je vaší každodenní prací návrh a posouzení přepdjatých nosníků, stěn s otvory, nosníků s ozuby, nebo dokonce s náběhy, avšak bojujete s posudkem šířky trhlin nebo průhybu? V aplikaci IDEA StatiCa Detail můžete provádět kompletní posudky předpjatých oblastí diskontinuit i na mezní stav použitelnosti.

Od verze 22.1 můžete získat kompletní výsledky pro předpjatý betonový prvek nejen pro posudek mezního stavu únosnosti, ale také pro všechny posudky na mezní stav použitelnosti, jako je posudek omezení napětí, šířky trhlin a v neposlední řadě průhybu.

Jediné, co je třeba udělat, je nastavit charakteristickou a kvazistálou kombinaci pro posouzení na mezní stav použitelnosti. Zbytek provede aplikace automaticky a vy obdržíte odpovídající výsledky. Stejně, jako jste zvyklí z modelování železobetonového prvku.

Mezní stav omezení napětí

Posouzení na mezní stav omezení napětí se provádí automaticky pro beton, výztuž a předpínací výztuž. Posudek předpínací výztuže se provádí podle Eurokódu (EN) pro charakteristickou kombinaci.

Při modelování dodatečně předpjaté výztuže je možné zapnout možnost, že podkotevní oblast je částečně zatíženou oblastí. V takovém případě lze podle Eurokódu zanedbat posudek betonu v oblasti nad opěrou při posouzení mezního stavu omezení napětí.

Mezní stav trhlin

V nové verzi je výpočet šířky trhliny u předpjatých prvků rozšířen o posudek dekomprese. Hlavním předpokladem je, že každý modelovaný kabel se nachází v tlačené zóně betonu. Pokud se kabel nachází v tažené zóně, je ve 2D scéně znázorněn červenou (oranžovou) barvou. V souhrnné tabulce výsledků se také zobrazí upozornění s extrémní hodnotou přetvoření výztuže.

Pro všechny výše uvedené posudky na mezní stav použitelnosti byly implementovány dva různé koeficienty dotvarování. Koeficient dotvarování definuje uživatel v tabulce Materiály a konstitutivní modely pod fyzikálními vlastnostmi betonu. Je možné definovat součinitel dotvarování zvlášť pro předpětí a vlastní tíhu a zvlášť pro ostatní stálé zatížení. Zadání se pak použije pro vyhodnocení působení dlouhodobých účinků.

Dostupné v edici Prestressing Enhanced aplikace IDEA StatiCa.

Stáhněte si IDEA StatiCa 22.1 a vyzkoušejte nové funkce!

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Teplotní analýza betonových konstrukcí

Detail: Zjemnění sítě kolem otvorů a nad podporami

Nelineární analýza betonových nosníku a sloupů s náběhy

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.1