Výpočet tuhosti (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Ukážeme si, jak používat aplikaci IDEA StatiCa Connection k modelování, návrhu a výpočtu tuhosti ocelového přípoje. Návod ukazuje také jak vytvořit uživatelský (vlastní, sestavený) průřez.

1 Nový projekt

Spusťte si IDEA StatiCa (stáhněte si nejnovější verzi) a vyberte aplikaci Connection.

Nový projekt vytvořte tak, že vyberete výchozí šablonu, která je nejblíže požadovanému návrhu. Vyplňte název, vyberte ocel S355 a normu Eurokód a klikněte na Vytvořit projekt.

2 Geometrie

Začneme definicí vlastního složeného průřezu sestaveného ze tří různých průřezů.

Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na svislý prvek C vyvolejte kontextovou nabídku. Z nabídky použijte tlačítko Plus pro přidání nového průřezu.

V knihovně průřezů vyberte kategorii Svařované, složené a zvolte Obecný ocelový průřez.

V editoru obecného průřezu začněte výběrem I průřezu.

Klikněte na OK a potvrďte tak výběr automaticky zvoleného IPE240.

Poté klikněte na na tlačítko Nový a přidejte T průřezy (úpalky I).

Pro Tvar vyberte z knihovny průřezů IPE240 a pro Výšku zadejte 100 mm a potvrďte OK.

Nyní umístěte T průřez tak, že vyberete Řidící část, Řidící bod a Bod vložení a zadáte rotaci Rx1 o 90° a posun ve směru z o 3,1 mm.

Klikněte na Kopírovat pro tento T průžez, upravte natočení Rx1 na -90° a zavřete editor tlačítkem OK.

Více informací o editoru obecného průřezu najdete v článku Jak zadat obecný průřez.

3 Účinky zatížení

Ponechte hodnoty automaticky přidaného účinku zatížení LE1.

4 Návrh

Vyberte nepotřebnou operaci STIFF1 vytvořenou s novým projektem a smažte ji.

 5 Výpočet a posudek

Vyberte položku projektu CON1 a přepněte typ analýzy na analýzu tuhosti (ST).

Zkontrolujte, zda je prvek B1 nastaven jako Řešený prvek (podtržený v seznamu prvků), případně jej nastavte jako řešený pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši. Poté spusťte Výpočet.

Přejděte na záložku Posudek a zapněte volby Plastické přetvoření, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, abyste zobrazili chování styčníku. V záložce Rotační tuhost si můžete přečíst Třídu přípoje jako Polotuhý a hodnotu počáteční rotační tuhosti Sj,ini.

Poznámka: Bližší informace o "Teoretická délka pro My, Mz" a výsledcích analýzy tuhosti naleznete v článku Analýza tuhosti a v kapitole Stiffness analysis and deformation capacity of steel joints dokumentu Theoretical Background.

6 Optimalizace přípoje

Vraťte se na záložku Návrh a optimalizujte přípoj.

Vyberte čelní desku EP1 a upravte rozměr Nahoře na 150 mm a přidejte 150 mm k Vrstvy nahoře u šroubů.

Přidejte novou operaci Rozšíření, přepněte položku Vztaženo k na Plech (plech EP1a je vybrán automaticky) a zadejte 150 mm pro Šířku i Výšku.

Znovu vypočítejte analýzu tuhosti. V záložce Posudek se můžete přesvědčit, že přípoj je nyní zatříděný jako Tuhý a že se zvýšila hodnota počáteční rotační tuhosti Sj,ini.

7 Protokol

V posledním kroku přejděte do záložky Protokol. Je možné si zvolit rozsah i obsah protokolu a následně ho vytisknout nebo uložit editovatelném formátu.

Úspěšně jste navrhli, vypočítali tuhost přípoje a posoudili ocelový styčník dle Eurokódu (EN).

8 Více informací

Pro více informací otevřete dokument Theoretical background.

Související články

Tipy pro analýzu tuhosti

Tuhost přípoje a její využití v globální analýze