Výpočet tuhosti (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Ukážeme si, jak používat software IDEA StatiCa k modelování, návrhu, posouzení a výpočtu tuhosti ocelového přípoje.

1 Nový projekt

Spusťte si IDEA StatiCa (stáhněte si nejnovější verzi) a vyberte aplikaci Connection.

Nový projekt vytvořte tak, že vyberete výchozí šablonu, která je nejblíže požadovanému návrhu, vyplňte název a vyberte národní normu a výchozí vlastnosti materiálu - S235.

2 Geometrie

Automaticky byly přidány tři pruty.

3 Účinky zatížení

Automaticky byl zadán jeden účinek zatížení. Je potřeba změnit účinky zatížení na požadované hodnoty.

4 Návrh

Nyní namodelujte připojení jednotlivých prutů. Začněte pravým kliknutím myši na řádku Operace ve stromu entit v 3D scéně. Z kontextového menu zvolte příkaz Přidat operaci.

V dialogu se všemi dostupnými výrobními operacemi vyberte operaci Čelní deska.

A pokračujte výběrem požadované sestavy šroubů M20 10.9.

Nadefinujte správné vlastnosti pro vytvořenou čelní desku.

Pravým tlačítkem myši klikněte na operaci EP1 a zvolte možnost Kopírovat.

Nyní nastavíte nově vzniklou operaci EP2 na správný prvek.

Přidejte novou operaci pomocí pravého tlačitka myši. 

Tentokrát vyberte operaci Výztuha.

A upravíte některé její parametry.

Nyní je návrh kompletní.

5 Analýza napětí/přetvoření

Analýzu na základě CBFEM zahájíte příkazem Výpočet v pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede výpočet a my můžete zkontrolovat Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

Přejděte na záložku Posudek a aktivujte Posudek přetvoření, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, aby jste získali představu o chování našeho styčníku.

6 Analýza tuhosti

Abychom zachovali výsledky předešlé analýzy, položku skopírujeme.

V nově vzniklé položce změňte typ analýzy na Analýzu tuhosti (ST).

Zkontrolujte, zda je prvek B1 nastaven jako Řešený prvek, jak je znázorněno níže. Pro přepnutí řešeného prvku můžete použít pravého tlačítka myši a nastavit tak jiný prvek jako řešený.

Teoretická délka pro My, Mz” může být nastavena pro řešený prvek. Pro vice informací o teoretické délce prosím přejděte na Teoretické základyVideo – tipy pro výpočet tuhosti.

Výpočet tuhosti spustíte kliknutím na ikonu Výpočet z horního pásu karet. 

Všechny hodnoty a graf je možné podrobně zkontrolovat pomocí záložky Rotační tuhost. Více o výsledcích a interpretaci výsledků tuhpostní analýzy naleznete v dokumentu Teoretické základy.

7 Úprava přípoje

Znovu zkopírujte předešlou položku a vytvořte tak položku CON3.

Upravte čelní desku EP1 tak, abychom zvýšili tuhost přípoje CON3.

Znovu spusťte výpočet tuhosti kliknutím na ikonu Výpočet z horního pásu karet. A můžeme zaznamenat změnu výsledků z Polotuhého na Tuhý.

Další informace o analýze tuhosti naleznete v našich Teoretických základech a videu.

8 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol aplikace nabízí plně editovatelný dokument s možností přímého exportu do formátů DOC a PDF.

Navrhli jste, posoudili a vyhodnotili tuhost ocelového přípoje dle platných norem.

9 Více informací

Video – úvod do tuhostní analýzy

Video – tipy pro tuhostní analýzu