IDEA StatiCa Member pro ocelové konstrukce

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vylepšili jsme a dokončili verifikaci CBFEM výpočetního modelu aplikace IDEA StatiCa Member a od verze 21.0 ukončili jeho zkušební (beta) režim.

Přinášíme všem stavebním inženýrům nový nástroj pro návrh prutů, které nejde navrhnout pomocí standardních posudků dostupných v běžných 3D MKP programech. Všechny pruty jsou kompletně vymodelovány včetně styčníků, otvorů a výztuh. Díky tomu již není nutné odhadovat vliv okrajových podmínek a způsob ztráty stability. Naši uživatelé běžně navrhují všechny přípoje pomocí IDEA StatiCa Connection. A nyní pouze stačí vybrat prut, který je spojuje a dokončit jeho návrh pomocí IDEA StatiCa Member.

Member automaticky zohledňuje vliv příčných i podélných výztuh, otvorů, náhlých změn průřezů, a dokonce i vliv připojených prutů. Není problém posouzení vázaného kroucení deplanujících prutů i v kombinaci s klopením.

Dokončili jsme vývoj solveru. Všechny komponenty modelu (plechy, šrouby, svary, kotvy, betonové podloží) plně podporují nelineární analýzu s imperfekcemi (GMNIA).

Aplikace Member pro ocelové prvky je dostupná v edici Enhanced.

Verifikace nového solveru

Pomocí IDEA StatiCa Member můžete vytvořit nekonečné množství modelů. Během našich verifikací jsme se zejména soustředili na klopení a lokální ztrátu stability jednotlivých plechů.

Verifikační studie vzpěrné stability sloupu a ztráty stability klopením nosníku dle Eurokódu naleznete v těchto  článcích (anglicky):

Výhoda modelování prutu i s přípoji je vysvětlena v tomto příkladu, kde pomocí IDEA StatiCa Memberu navrhujeme tlačené symetrické úhelníky připojené pomocí styčníkového plechu. Výsledky byly porovnány s experimenty a vyspělými numerickými modely z dostupné literatury.

Ztráta stability klopením nosníku připojeného polotuhými čelními deskami byla prověřena v rámci série experimentů provedených na VUT v Brně a výsledky představeny na konferenci Eurosteel.

Výsledky byly též porovnány s modely vytvořenými pomocí programu ANSYS.

Lokální ztráta stability byla ověřena ve spolupráci s prof. Andreasem Tarasem a jeho týmem z univerzity ETH v Zurichu. Výsledky analýz čtvercových trubek byly porovnány s modely vytvořenými pomocí programu Abaqus a také novými přednormami Eurokódu. Rozdíly mezi IDEA StatiCa Member a programem Abaqus byly minimální s maximálním rozdílem 5 %. Také bylo prokázáno, že lze správně posoudit prvky s průřezem třídy 4.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.0

IDEA StatiCa Member pro beton