Grasshopper API napojení - jak importovat a spočítat parametrický model styčníku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak pracovat s parametrizovanými přípoji a jak je v programu Grasshopper měnit a vyhodnocovat.

Grasshopper - Instalace pluginu

Zkušební verzi programů Rhino3d a Grasshopper můžete získat na webových stránkách Rhino3d. Spusťte program RhinoCeros a vyberte šablonu s velikostí měřítka v Metrech:

Do příkazového řádku zadejte "Package Manager":

Zobrazí se nové okno; vyberte IDEAStatiCa a klikněte na tlačítko Install. Zásuvný modul se stáhne a nainstaluje. Aby se stal aktivním, je nutné restartovat systém Rhinoceros.

Chcete-li spustit program Grasshopper se zásuvným modulem IDEA StatiCa, vyberte na kartě Rhihoceros položku Tools / Grasshopper.

Jak vidíte, zásuvný modul je již začleněn.

Informace o komponentách a příkazech modulu IDEA StatiCa pro Grasshopper najdete v článku Popis komponent modulu Grasshopper.

Zásuvný modul Colibri

Protože Grasshopper neumí pracovat se smyčkami, je nutno si nainstalovat další zásuvný modul -  COLIBRI, který budete používat v tomto tutoriálu.

   

IDEA StatiCa Connection – Návrh styčníku a nastavení parametrů

Pro tento návod si vytvoříte jednoduchý momentový přípoj pomocí šablony:

Abyste mohli pracovat s parametry, je nutné povolit kartu Vývojář v Předvolby / Rozšířená nastavení: 

Na začátku je třeba nastavit zatížení podle následujícího obrázku:

Nyní je třeba nastavit dva parametry tohoto přípoje. Prvním z nich bude tloušťka čelní desky. Klikněte na tlačítko plus na kartě Vývojář a změňte text podle obrázku:

Chcete-li tento parametr propojit s příslušnou tloušťkou čelní desky, klikněte na tlačítko odkazu a vyberte pole vlastnosti, jak je vidět na následujícím obrázku:

Jako druhý parametr nastavíte průměr šroubů:

Poznámka: Výraz je text, proto je nutné použít apostrofy.

Spojte tento parametr s příslušnou operací:

Nyní můžete zkontrolovat odkazy na kartě Vlastnosti modelu:

Protože cílem je pracovat s různými průměry šroubů, musíme do souboru přidat příslušné sestavy šroubů:

Nakonec můžeme tento přípoj uložit pod názvem Example2.ideaCon.

Grasshopper - Import *ideaCon souboru a modifikace parametrů

Vytvořte nový dokument, na horním pásu vyberte kartu Params a na plochu umístěte komponentu File Path

Klikněte pravým tlačítkem myši na komponentu a vyberte soubor Example2.ideaCon, který jste předtím uložili. 

Poznámka: Pokud otevřete přiložený soubor, musíte tuto cestu odpovídajícím způsobem změnit. 

Nyní přidejte na ploch následující komponenty a propojte je podle obrázku.

Import souboru:

IDEA StatiCa / Connection / Reference Connection
IDEA StatiCa / Connection / Deconstruct Connection
IDEA StatiCa / Connection / Modify Connection

Zobrazení parametrů:

IDEA StatiCa / Connection / Deconstruct Parameters

Zde můžete přidat komponenty Params / Input / Panel a zobrazit hodnoty našich parametrů.

Úprava parametrů:

IDEA StatiCa / Connection / Modify Parameters (1)
IDEA StatiCa / Connection / Modify Parameters (2)
IDEA StatiCa / Connection / Modify Connection

Pro upravený soubor s odlišnými výsledky nastavíme příponu _updated. 

Výpočet a výsledky:

IDEA StatiCa / Connection / Calculate Connection
IDEA StatiCa / Connection / Connection Results
IDEA StatiCa / Connection / Deconstruct Result Items

Zde můžete opět přidat komponenty Params / Input / Panel a zobrazit hodnoty výsledků.

Colibri komponenty pro iteraci kombinací parametrů:

TTTollbox / Colibri Inputs
TTTollbox / Colibri Outputs
TTTollbox / Colibri Aggregator

První seznam Value list pro vstup obsahuje 3 hodnoty (0,010, 0,015, 0,020) pro tloušťku čelní desky. Druhý seznam obsahuje tři hodnoty (M12 8,8, M14 8,8, M16 8,8) pro průměr šroubu.
Výsledky jsou uloženy v souboru data.csv. Ve výchozím nastavení je uložen v souboru c:\Colibri; zde byste měli nastavit cestu na C:/IDEA. Ujistěte se, že máte autorizovaný přístup.

Kliknutím na tlačítko Colibri Inputs / Fly projdete celou iterací. Po chvíli se vytvoří soubor CSV.

Po jeho otevření jsou přímo vidět výsledky s hodnotami True / False. 

Interpretace výsledků

U tohoto konkrétního přípoje dosáhnete uspokojivých výsledků, pokud použijete buď  

  • šrouby M16 8.8 s tloušťkou čelní desky 10 mm

nebo

  • šrouby M14 8.8 s tloušťkou čelní desky 15 mm


Složitější příklady najdete v počítači v adresáři

“%appdata%\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\IDEAStatiCa\0.1.1\Examples.zip”

Přiložené soubory ke stažení

Související články