Grasshopper API napojení - parametrická optimalizace svaru přípoje

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se naučíte vytvořit šablonu přípoje a zjistit správnou velikost svaru pro dané zatížení v programu Grasshopper.

Grasshopper - Instalace pluginu

Zkušební verzi programů Rhino3d a Grasshopper můžete získat na webových stránkách Rhino3d. Spusťte program RhinoCeros a vyberte šablonu s velikostí měřítka v Metrech:

Do příkazového řádku zadejte "Package Manager":

Zobrazí se nové okno; vyberte IDEAStatiCa a klikněte na tlačítko Install. Zásuvný modul se stáhne a nainstaluje. Aby se stal aktivním, je nutné restartovat systém Rhinoceros.

Chcete-li spustit program Grasshopper se zásuvným modulem IDEA StatiCa, vyberte na kartě Rhihoceros položku Tools / Grasshopper.

Jak vidíte, zásuvný modul je již začleněn.

Informace o komponentách a příkazech modulu IDEA StatiCa pro Grasshopper najdete v článku Popis komponent modulu Grasshopper.

Anemone plugin

Protože Grasshopper neumí pracovat se smyčkami, musíte si nainstalovat jiný zásuvný modul, který to zvládne. V tomto příkladu použijeme Anemone, který umožňuje vytvářet v Grasshopperu smyčky.

Poznámka: umístěte soubor .gha do knihoven Grasshopperu, klikněte pravým tlačítkem myši na vlastnosti, zaškrtněte políčko "odblokovat", stiskněte tlačítko použít, vše zavřete a restartujte Rhino.

   

IDEA StatiCa Connection – Návrh styčníku a nastavení parametrů

Pro tento příklad vytvoříte jednoduchý momentový přípoj pomocí šablony:

Abyste mohli pracovat s parametry, je nutné povolit kartu Vývojář v Předvolby / Pokročilá nastavení: 

Nyní je třeba nastavit parametr pro svary. Klikněte na tlačítko plus na kartě Vývojář a změňte text podle obrázku:

Chcete-li tento parametr spojit s příslušnými svary, klikněte na tlačítko odkazu a vyberte pole vlastnosti, jak je vidět na následujícím obrázku:

Nyní můžete tento přípoj s operací a parametrem uložit do šablony s názvem Example3.contemp pomocí tlačítka Uložit jako.

Zavřete soubor a otevřete nový soubor, nyní bez operací: 

Přejděte na Účinky zatížení a změňte zatížení podle následujícího obrázku:

Nyní tento soubor uložte pod názvem Example3.ideaCon.

Grasshopper - sloučení souborů *ideaCon a *contemp, určení tloušťky svaru.

Vytvořte nový dokument a přidejte následující komponenty pro sloučení souborů *.ideaCon a *.contempt. V horním pásu vyberte kartu Params a na plochu umístěte komponentu File Path

Klikněte pravým tlačítkem myši na komponentu a vyberte soubor Example3.ideaCon, který jste předtím uložili. 

Poznámka: Pokud otevřete přiložený soubor, musíte tuto cestu odpovídajícím způsobem změnit. 

Nebo můžete použít komponenty Params / Panel a Maths / C# Script a pomocí nich importovat soubory Example3.contemp a Example3.ideaCon

Nyní vložte na plochu následující komponenty, jak je zobrazeno na obrázku.

Import souboru:

IDEA StatiCa / Connection / Reference Connection
IDEA StatiCa / Connection / Import Template file
IDEA StatiCa / Connection / Full Template Assign
IDEA StatiCa / Connection / Apply Template (for creating a result file Example3_update.ideaCon

Výpočet a výsledky:

IDEA StatiCa / Connection / Deconstruct Connection
IDEA StatiCa / Connection / Modify Parameters
IDEA StatiCa / Connection / Calculate Connection
IDEA StatiCa / Connection / Connection Results
IDEA StatiCa / Connection / Deconstruct Result Items

Anemone komponenty pro iteraci rozměru svaru:

Anemone / Class / Loop Start
Anemone / Class / Loop End
Params / Maths / Operators / Addition

Ke spuštění iterace použijeme komponentu Params / Input / Button.

Iterace proběhne desetkrát od 0,001 m s krokem 1 mm, dokud se hodnota CheckStatus nezmění na True. 

Interpretace výsledků

U tohoto konkrétního přípoje dosáhnete uspokojivých výsledků při použití 

  • svaru o tloušťce 6 mm


Složitější příklady najdete v počítači v adresáři

“%appdata%\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\IDEAStatiCa\0.1.1\Examples.zip”

Přiložené soubory ke stažení

Související články