Grasshopper API napojení - jak vytvořit soubor IDEA StatiCa IOM pro importy

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak vytvořit soubor IOM ze šablony a pracovat s ním v programu Grasshopper 3D.

Grasshopper - Instalace pluginu

Zkušební verzi programů Rhino3d a Grasshopper můžete získat na webových stránkách Rhino3d. Spusťte program RhinoCeros a vyberte šablonu s velikostí měřítka v Metrech:

Do příkazového řádku zadejte "Package Manager":

Zobrazí se nové okno; vyberte IDEAStatiCa a klikněte na tlačítko Install. Zásuvný modul se stáhne a nainstaluje. Aby se stal aktivním, je nutné restartovat systém Rhinoceros.

Chcete-li spustit program Grasshopper se zásuvným modulem IDEA StatiCa, vyberte na kartě Rhihoceros položku Tools / Grasshopper.

Jak vidíte, zásuvný modul je již začleněn.

Informace o komponentách a příkazech modulu IDEA StatiCa pro Grasshopper najdete v článku Popis komponent modulu Grasshopper.

IDEA StatiCa Connection - Návrh styčníku a IOM export

V tomto příkladu vytvoříte jednoduchý momentový přípoj pomocí šablony:

Abyste mohli pracovat s IOM, je nutné povolit kartu Vývojář v Předvolby / Rozšířená nastavení

Nakonec můžete tento přípoj uložit pod názvem Example1.ideaCon a také jej exportovat do souboru IOM Example1.xml.

Grasshopper - Import IOM souboru, zobrazení styčníku v Rhino a náhled na výsledky výpočtu

Vytvořte nový dokument, na horním pásu vyberte kartu Params a na plochu umístěte komponentu File Path

Klikněte pravým tlačítkem myši na komponentu a vyberte soubor, který jsme předtím uložili: 

Poznámka: Pokud otevíráte přiložený soubor, musíte tuto cestu odpovídajícím způsobem změnit. 

Nyní přidejte na plochu následující komponenty a propojte je, jak je vidět na obrázku.

IDEA StatiCa / Open Model / Import IOM File
IDEA StatiCa / Open Model / Deconstruct Open Model
IDEA StatiCa / Connection / Create Connection from IOM
IDEA StatiCa / Connection / Calculate Connection
IDEA StatiCa / Connection / Connection Results
Params / Input / Boolean Toggle
Params / Input / Boolean Toggle
Params / Input / Panel

To run the calculation and get visible results, double-click on False/True. As you added the component Deconstruct Open Model, you can also see the contours of the joint in the Rhinoceros.

Chcete-li spustit výpočet a získat viditelné výsledky, dvakrát klikněte na False/True. Vzhledem k tomu, že jste přidali komponentu Deconstruct Open Model, můžete také vidět obrysy styčníku v Rhinocerosu.

Složitější příklady najdete v počítači v adresáři

“%appdata%\McNeel\Rhinoceros\packages\7.0\IDEAStatiCa\0.1.1\Examples.zip”

Přiložené soubory ke stažení

Související články