Čelní deska na průběžném nosníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pomocí tohoto návodu se naučíte, jak používat software IDEA StatiCa k modelování, návrhu a posudku ocelového přípoje.

1 Nový projekt

Spusťte si IDEA StatiCa (stáhněte si nejnovější verzi) a vyberte aplikaci Connection.

Nový projekt vytvoříte tak, že vyberete výchozí šablonu, která je nejblíže požadovanému návrhu. Vyplňte název a vyberte návrhovou normu Eurokód a výchozí materiál oceli S 335.

2 Geometrie

Automaticky byly přidány 2 nosníky. Změňte průřez prvku B1 na svařovaný I profil a zadejte rozměry průřezu (výška, tloušťka a šířka pásnic a tloušťka stojiny).

Stejný průřez přiřadíme prvku B2. Můžete použít nabídku pravého tlačítka myši ve 3D scéně nebo rozbalovací nabídku v tabulce parametrů.

3 Zatížení

Jeden účinek zatížení byl vygenerován automaticky. Do tabulky zadejte hodnoty vnitřních sil pro oba pruty.

4 Návrh

Výrobní operace Deska-deska (PP1) byla přidána automaticky v rámci startovní šablony. Nejprve změňte třídu a velikost šroubu.

Poté klikněte pravým tlačítkem myši na operaci PP1 a přejděte na položku Pre-design a Flush a vytvořte tak prvotní návrh připojení.

5 Posudek

CBFEM analýzu spustíte příkazem Výpočet v pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a vy můžete zkontrolovat souhrnný posudek v levém horním rohu 3D scény.

Přejdete na záložku Posudek a tam aktivujte Plastické přetvoření, Síly ve šroubech, Síť Deformovaný, aby jste si prohlédli celkové chování přípoje. Otevřete tabulku Šrouby, kde můžete vidět, že některé šrouby jsou téměř nevyužité.

V rozbalovací nabídce se také můžete podívat na jednotlivé rovnice a posudky šroubů.

6 Optimalizace

IDEA StatiCa Connection umožňuje snadnou optimalizaci přípoje. Nepotřebné šrouby můžete odstranit v editoru plechů. Klikněte pravým tlačítkem myši na čelní desku a otevřete Editor.

Zde klikněte na Rozložit a kliknutím na Smazat odeberte šrouby číslo 5, 7, 13 a 15.

Spusťte znovu výpočet a zkontrolujte aktualizované výsledky. Optimalizovaný návrh vyhoví všem posudkům a vy jste tak ušeřily několik šroubů.

7 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol si můžete zvolit požadovaný rozsah protokolu, editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit.

Úspěšně jste navrhli, optimalizovali a dle platných norem posoudili přípoj čelní desky na průběžném nosníku.