Čelní deska na průběžném nosníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Společně si v tomto tutoriálu ukážeme, jak používat software IDEA StatiCa k modelování, návrhu a posudku ocelového přípoje.

1 Nový projekt

Spusťte si IDEA StatiCa (stáhněte si aktuální verzi) a vyberte aplikaci Connection.

Nový projekt vytvoříte tak, že vyberete výchozí šablonu, která je nejblíže požadovanému návrhu, vyplníte název a vyberete národní normu a výchozí vlastnosti materiálu - S 235.

2 Geometrie

Automaticky byly přidány 2 nosníky. Změníte průřez prvku B1 na svařovaný I profil a zadáte rozměry průřezu (výška, tloušťka a šířka pásnic a tloušťka stojiny).

Pro prvek B2 nastavíte stejný průřez z rozbalovací nabídky.

3 Zatížení

Pokračujte zadáním účinků zatížení. Jeden účinek zatížení byl přidán automaticky. Změňte hodnoty působících sil dle obrázku níže.

4 Návrh

Výrobní operace „Deska-deska“ byla přidána automaticky a jen upravíte geometrické parametry, vlastnosti šroubů a typ svaru.

5 Výpočet a posudek

Analýzu na základě CBFEM zahájíte příkazem Výpočet v pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a můžete prohlížet Souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

Dále přejdete na záložku Posudek a tam aktivujete Srovnávací napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, aby jste si prohlédli celkové chování přípoje. Otevřete tabulku Šrouby, kde ihned vidíte, že některé šrouby jsou téměř nevyužity.

Také se můžete podívat na rovnice posudku šroubů v rozbalovací nabídce.

6 Optimalizace

IDEA StatiCa Connection umožňuje snadnou optimalizaci přípoje. Ve výsledcích jsme zjistili, že využití některých šroubů je téměř nulové. Můžete je odebrat a učinit tak náš návrh úspornějším.

Kliknete pravým tlačítkem myši na čelní desku a vyberete Editor. Zde kliknete na Rozložit a vyberte kliknutím na Smazat odebrání šroubů číslo 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21 a 23.

Pak znovu spustíme výpočet a zkontrolujeme aktualizované výsledky. Optimalizovaný návrh vyhoví všem posudkům a my tak ušetříme 1/3 šroubů.

7 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol si můžete zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste navrhli, optimalizovali a dle platných norem posoudili přípoj čelní desky na průběžném nosníku.