Pre-design

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Novou funkcionalitou s názvem Pre-design jsme chtěli poskytnout projektantům možnost kvalitního počátečního návrhu přípoje a ušetřit jim tak mnoho cenného času. Novinka je zatím ve svém raném stádiu a primárně podporuje přípoje I-nosníků v kombinaci s těmito nejběžnějšími výrobními operacemi:

  • Přípojný plech
  • Příložka
  • Krátká čelní deska
  • Zarovnaná a prodloužená čelní deska
  • Svary
Pre-design

A jak to funguje?

Pre-design přečte vstupní data, kterými jsou parametry jednotlivých výrobních operací, a poté vytvoří první návrh. Obecně do těchto vstupů patří materiálová a geometrická data připojovaných prvků, sestavy šroubů (třída a velikost) a typ svarů. Jako výstup program vypočítá tloušťku plechů, velikost svarů a počet a rozmístění šroubů.

Výsledný prvotní návrh také závisí únosnosti připojovaných prvků a plechů. Percentuální část únosnosti je možné zadat a změnit v Nastavení – Pre-design v horním páse karet. Vyšší procento poskytne robustnější návrh.

V Nastavení je dále možné provést změnu dalších parametrů jako jsou preferované přírůstky v rozměrech plechů, velikostí svarů a vzdáleností mezi šrouby.

Pre-design

Pokud daná operace umožňuje přednávrh, můžete jej spustit kliknutím pravým tlačítkem myši na operaci ve stromě ve scéně nebo pomocí tlačítka Pre-design v oranžovém pruhu vpravo nad parametry zvolené operace. Pre-design se také automaticky spustí při přidání nové operace. Hromadné spuštění pro všechny použité podporované operace je možné kliknutím pravým tlačítkem myši na nadpis Operace ve stromě.

Dostupné v edici Expert i Enhanced.