Pre-design

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Novou funkcionalitou s názvem Pre-design jsme chtěli poskytnout projektantům možnost kvalitního počátečního návrhu přípoje a ušetřit jim tak mnoho cenného času.

Novinka je zatím ve svém raném stádiu a primárně podporuje přípoje I-nosníků v kombinaci s těmito nejběžnějšími výrobními operacemi:

  • Přípojný plech
  • Příložka
  • Krátká čelní deska
  • Zarovnaná a prodloužená čelní deska
  • Svary
Pre-design

A jak to funguje?

Pre-design přečte vstupní data, kterými jsou parametry jednotlivých výrobních operací, a poté vytvoří první návrh. Obecně do těchto vstupů patří materiálová a geometrická data připojovaných prvků, sestavy šroubů (třída a velikost) a typ svarů. Jako výstup program vypočítá tloušťku plechů, velikost svarů a počet a rozmístění šroubů.

Výsledný prvotní návrh také závisí únosnosti připojovaných prvků a plechů. Percentuální část únosnosti je možné zadat a změnit v Nastavení – Pre-design v horním páse karet. Vyšší procento poskytne robustnější návrh.

V Nastavení je dále možné provést změnu dalších parametrů jako jsou preferované přírůstky v rozměrech plechů, velikostí svarů a vzdáleností mezi šrouby.

Pre-design

Pokud daná operace umožňuje přednávrh, můžete jej spustit kliknutím pravým tlačítkem myši na operaci ve stromě ve scéně nebo pomocí tlačítka Pre-design v oranžovém pruhu vpravo nad parametry zvolené operace. Pre-design se také automaticky spustí při přidání nové operace. Hromadné spuštění pro všechny použité podporované operace je možné kliknutím pravým tlačítkem myši na nadpis Operace ve stromě.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20.1

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete 20.1

Návrh styčníku – lze ho udělat ještě rychleji?

Dostupné v edici Expert i Enhanced.