Analýza boulení (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak provést návrh, posouzení a výpočet ztráty stability – boulení ocelového styčníku. Jako příklad poslouží přípoj tlačené vzpěry a vodorovného nosníku pomocí styčníkového plechu.

1 Nový projekt

Spuťte IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Connection. Nový projekt vytvoříte výběrem výchozí šablony, která je nejblíže požadovanému návrhu. Vyplňte název a vyberte národní normu a výchozí vlastnosti materiálu a klikněte na Vytvořit projekt.

2 Geometrie

Začneme úpravou geometrie styčníku. Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na stojnu průběžného prutu vyvolejte kontextovou nabídku. Z nabídky použijte tlačítko Plus pro přidání nového průřezu.

V knihovně průřezů si vyberte kategorii HEB a průřez HEB 180.

Pokračujte změnou průřezu druhého prutu B1 kolmého k průběžnému prutu Znovu pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši a tlačítka Plus. Průřez bude SHS 80/80/5.

Nyní můžete změnit vlastnosti prutu B1 s uzavřeným čtvercovým profilem podle obrázku níže. podle obrázku níže.

3 Účinky zatížení

V dalším kroku je potřeba zadat účinky zatížení. Jeden účinek zatížení byl automaticky přidán průvodcem. Změňte tedy zatížení tak, aby působila pouze normálová síla -50 kN.

4 Operace

Nyní namodelujte připojení prutů. Můžete opět použít pravé tlačítko myši na položku Operace ve stromu entit ve 3D scéně. Ve vyvolané nabídce zvolte příkaz Přidat operaci.

V nabídce výrobních operací vyberte operaci pro Přípojný plech.

A pokračujte volbou sestavy šroubů M16 10.9.

Nyní je potřeba správně nastavit vlastnosti zvolené operace podle obrázku níže.

5 Výpočet a posudek

Přepněte se do záložky Posudek a v příkazu Výpočet zvolte typ výpočtu Napětí/Přetvoření Boulení.

Po skončení výpočtu metodou CBFEM si můžete prohlédnout Tvar boulení se zapnutou Sítí a Deformovaným zobrazením modelu. Navíc v záložkách výsledků je karta Boulení a zde najdeme tabulku výsledků se součiniteli boulení αcr.

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce součinitelů boulení můžete procházet vizualizace deformovaných tvarů ve 3D okně. Hodnotu součinitelů boulení je možné porovnat s požadavky normy nebo projektu. Boulení lze obvykle považovat za bezpečné v případě, že hodnoty součinitele boulení jsou větší než 15 pro globální boulení a 3 pro lokální boulení.

6 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol je možné si zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste navrhli a posoudili ocelový styčník a vypočítali boulení styčníku dle platných norem.

Vzorové projekty

Otevřít v aplikaci Viewer Stáhnout

Byl tento článek užitečný?

Související články

Buckling analysis according to Eurocode

Globální boulení vs. lokální boulení. Co je co?

Tenkostěnné (za studena válcované) prvky

Zaostřeno na stabilitní analýzu

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.