Analýza boulení (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak provést návrh, posouzení a výpočet ztráty stability – boulení ocelového styčníku. Jako příklad poslouží přípoj tlačené vzpěry a vodorovného nosníku pomocí styčníkového plechu.

1 Nový projekt

Spuťte IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Connection. Nový projekt vytvoříte výběrem výchozí šablony, která je nejblíže požadovanému návrhu. Vyplňte název a vyberte národní normu a výchozí vlastnosti materiálu a klikněte na Vytvořit projekt.

2 Geometrie

Začneme úpravou geometrie styčníku. Pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na stojnu průběžného prutu vyvolejte kontextovou nabídku. Z nabídky použijte tlačítko Plus pro přidání nového průřezu.

V knihovně průřezů si vyberte kategorii HEB a průřez HEB 180.

Pokračujte změnou průřezu druhého prutu B1 kolmého k průběžnému prutu Znovu pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši a tlačítka Plus. Průřez bude SHS 80/80/5.

Nyní můžete změnit vlastnosti prutu B1 s uzavřeným čtvercovým profilem podle obrázku níže.

3 Účinky zatížení

V dalším kroku je potřeba zadat účinky Zatížení. Jeden účinek zatížení byl automaticky přidán průvodcem. Změňte tedy zatížení tak, aby působila pouze normálová síla -50 kN.

V9ce o nastavení Typu modelu v článcích Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu (Typ modelu) a Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

4 Operace

Nyní namodelujte připojení prutů. Můžete opět použít pravé tlačítko myši na položku Operace ve stromu entit ve 3D scéně. Ve vyvolané nabídce zvolte příkaz Přidat operaci.

V nabídce výrobních operací vyberte operaci pro Přípojný plech.

A pokračujte volbou sestavy šroubů M16 10.9.

Nyní je potřeba správně nastavit vlastnosti zvolené operace podle obrázku níže.

5 Výpočet a posudek

Přepněte se do záložky Posudek a v příkazu Výpočet zvolte typ výpočtu Napětí/Přetvoření Boulení.

Po skončení výpočtu metodou CBFEM si můžete prohlédnout Tvar boulení se zapnutou Sítí a Deformovaným zobrazením modelu. Navíc v záložkách výsledků je karta Boulení a zde najdeme tabulku výsledků s kritickými součiniteli αcr.

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce součinitelů boulení můžete procházet vizualizace deformovaných tvarů ve 3D okně. Hodnotu součinitelů boulení je možné porovnat s požadavky normy nebo projektu. Více k tématu lokální ztráty stability najdete v Steel joint buckling analysis a Nad boulením uvažujte kriticky!.

6 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol je možné si zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste navrhli a posoudili ocelový styčník a vypočítali boulení styčníku dle platných norem.

Související články

Buckling analysis according to Eurocode

Globální boulení vs. lokální boulení. Co je co?

Tenkostěnné (za studena válcované) prvky

Zaostřeno na stabilitní analýzu