Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu (Typ modelu)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto článku se budeme zabývat zadáním typu modelu pro připojené pruty a také tím, jak správně nastavit typ v případě připojení jedním šroubem.

Nosný prvek a podpory

Jeden vybraný prut přípoje je vždy nastaven jako "nosný". Všechny ostatní pruty jsou "připojené". Nosný prut lze libovolně zvolit. Nosný prut může být v přípoji definován buď jako "průběžný", nebo jako "ukončený". "Ukončené" pruty jsou podepřeny na jednom konci, "průběžné" pruty jsou podepřeny na jednom nebo obou koncích. Podpory jsou ve scéně znázorněny jako červené čtverce na koncích prutu.

Více informací naleznete v čklánku Rovnováha a nosný prvek.

Rovnováha a nosný prvek

Zadání Typu modelu

Připojené pruty mohou být několika typů podle typu zatížení, které může prut přenést:

  • Typ N-Vy-Vz-Mx-My-Mz – prut je schopen přenášet všech 6 složek vnitřních sil
  • Typ N-Vy-Mz – prut je schopen přenášet pouze zatížení v rovině XY – vnitřní síly N, Vy, Mz
  • Typ N-Vz-My – prut je schopen přenášet pouze zatížení v rovině XZ – vnitřní síly N, Vz, My
  • Typ N-Vy-Vz – prut je schopen přenášet pouze normálovou sílu N a smykové síly Vy a Vz

Na koncích připojených prutů by měly být definovány vhodné typy okrajových podmínek respektující typ jednotlivých prutů tak, aby se zabránilo vzniku nestabilních mechanizmů nebo nereálných deformací.

Na základě zvoleného typu modelu se příslušné buňky v tabulce zatížení "uzamknou" (není možno je zadat).

Různé možnosti zadání zatížení

Připojení jedním šroubem

Pokud je potřeba posoudit přípoj prvku, který tvoří pouze jeden šroub, např. pokud navrhujeme kloubové připojení, táhlo, diagonálu, vzpěru, zavětrování, apod., pak je nutné u daného prutu nastavit správný Typ modelu.

Pokud použijeme výchozí typ modelu N-Vy-Vz-Mx-My-Mz a současně zadáme prut připojený pouze jedním šroubem, může dojít ke vzniku mechanizmu/singularitě, a proto takový model nelze spočítat.

Pro odpovídající prut potřebujeme nastavit správný typ modelu, tj. N-Vy-Vz.

Tak docílíme správného chování modelu a zabráníme vzniku mechanismu a výpočet proběhme.

Záznam webináře

Podívejte se na záznam našeho webináře, kde je naživo předvedeno nastavení typu modelu a připojení jednoho šroubu.

Přiložené soubory ke stažení

Související články

Rovnováha a nosný prvek

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Začínáme s IDEA StatiCa Connection - Smykové přípoje