Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud je potřeba posoudit přípoj prvku, který tvoří pouze jeden šroub, např. pokud navrhujeme kloubové připojení, táhlo, diagonálu, vzpěru, zavětrování, apod., pak je nutné u daného prutu nastavit správný Typ modelu.

Pokud použijeme výchozí typ modelu N-Vy-Vz-Mx-My-Mz a současně zadáme prut připojený pouze jedním šroubem, může dojít ke vzniku mechanismu/singularitě, a proto takový model nelze spočítat.

Pro odpovídající prut potřebujeme nastavit správný typ modelu, tj. N-Vy-Vz.

Tak docílíme správného chování modelu a zabráníme vzniku mechanismu.