Globální boulení vs. lokální boulení. Co je co?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pojďme si vyjasnit termíny globální boulení a lokální boulení. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Globální boulení uvažujeme pro celé pruty, včetně přípoje (např. typ žiletka), přičemž další analýzu boulení lze zanedbat při součiniteli boulení vyšším jak 15 (vyšší jak 12 pro plechy s napětím na elastické větvi).

Lokální boulení se týká jednotlivých plechů (výztuha, část stěny prvku), dle experimentů je zde boulení bezpečné při součiniteli boulení vyšším jak 3.

Na videu je vysvětleno, kde se tyto druhy boulení mohou vyskytovat a jak s nimi zacházet i jak vyhodnotit součinitele boulení a boulící tvary.