Knik analyse (Eurocode)

Dit artikel is ook beschikbaar in:
Leer hoe u IDEA StatiCa Connection kunt gebruiken om een staalverbinding te ontwerpen en te controleren. Een voorbeeld is het lokale knikken van een lip-verbinding.

1 Nieuw project

Laten we IDEA StatiCa Connection starten. Maak een nieuw project door een sjabloon te selecteren dat het dichtst bij het vereiste ontwerp ligt en vul de naam en de beschrijving van het project in. Bevestig na het kiezen van de gewenste eigenschappen met Maak Project.


2 Geometrie

Begin met de wijziging van de geometrie van de verbinding. Klik met de rechtermuisknop op het lijf van de doorlopende ligger om het dialoogvenster openen met alle beschikbare acties voor de liggers. Gebruik de Plus-knop om een nieuwe doorsnede toe te voegen.


Doorsnede wijzigen in iDEA CONNECTION knikanalyse

Kies het I profiel in de categorie HEB en kies HEB180.

Ga verder met de verandering van de doorsnede op de loodrechte staaf. Nogmaals, klik met de rechtermuisknop op het lijf en kies Plus om een nieuwe doorsnede toe te voegen. Selecteer de RHS120/80/8.0 doorsnede.

Nu kunt u de eigenschappen van de ligger B1 met vierkante doorsnede aanpassen. Volg de onderstaande afbeelding.

Knikberekening van staalverbinding IDEA CONNECTION

3 Lasteffecten

Laten we doorgaan met de Lasteffecten. Een leeg lasteffect was al automatisch toegevoegd door de wizard. Voer de normaalkracht van -50 kN in het tabblad in.

Drukkracht in de knoop in knikberekening in IDEA CONNECTION

4 Ontwerp

Definieer nu de bewerking. Klik met de rechtermuisknop op Bewerkingen in de modelleerboom met entiteiten in de 3D-scène. Kies Nieuwe bewerking in het venster.

Nieuwe bewerking kiezen in IDEA CONNECTION

Kies op het tabblad met alle beschikbare bewerkingen de bewerking Verbonden plaat.

Verbonden plaat in IDEA CONNECTION

En ga verder met het kiezen van de gewenste boutsamenstelling : M16 klasse 10.9.

Kies de betreffende boutklasse en boutgrootte in IDEA CONNECTION

Definieer nu eigenschappen van de Verbonden plaat. Vul de waarden in zoals de onderstaande afbeelding.

5 Berekening en Controle

Schakel nu over naar het tabblad Controle bovenaan het lint en start vervolgens de berekening van Knik onder de opdrachtknop Berekenen.

Wanneer de analyse is voltooid, schakelt u de weergave Knikvorm, Mesh en Vervormd in. Een tabel met kritische knikfactoren vindt u in het tabblad Knik.

Knikfactoren en knikvormen in IDEA CONNECTION

Door op elke rij in het tabblad met kritische knikfactoren te klikken, kunt u door de  knikvormen in het 3D-venster bladeren en deze visueel analyseren. De kritische knikfactor kan worden vergeleken met de normvereisten.

Gewoonlijk kan de verbinding als knikveilig worden beschouwd in het geval van kritische knikfactorwaarden groter dan 15 voor globaal knikken en groter dan 3 voor lokaal knikken.

6 Rapport

Ga ten slotte naar het tabblad Rapport. IDEA StatiCa biedt de mogelijkheid tot een volledig aanpasbaar rapport om af te drukken of op te slaan in een bewerkbaar formaat.

U hebt nu een staalverbinding ontworpen, geoptimaliseerd en gecontorleerd volgens de Eurocode (EN)

Voorbeeldbestanden

Gerelateerde artikelen

Algemene knik vs. lokale knik. Wat is het verschil?

Knikberekening volgens de Eurocode

Buckling analysis