Advance Steel BIM propojení pro návrh a posouzení styčníku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak používat BIM propojení mezi Advance Steel a IDEA StatiCa Connection k modelování, návrhu a posouzení ocelového přípoje.

1 Aktivace propojení

V IDEA StatiCa otevřte záložku BIM a Aktivace BIM propojení. V průběhu procesu se může objevit upozornění „Spustit jako administrátor“, tuto volbu potvrďte stisknutím Ano.

Vyberte software, do kterého chcete IDEA StatiCa integrovat, klikněte na tlačítko Install a zkontrolujte stav propojení.

2 Jak používat propojení

Otevřete přiložený projekt v Advance Steel. Začněte zvolením záložky IDEA StatiCa v horním pásu karet. Z nabídky karet zvolte Code-check manager.

Code-check manager, aplikace pro práci s BIM propojeními, se automaticky otevře. Můžete pokračovat zvolením příšlušné normy, v tomto návodu budete pokračovat dle EN normy a povtvrdíme příkakazem Další.

Automaticky byl založen projekt a nyní můžete začít pracovat. Pokračujte zvolením příkazu Connection pro export.

Nyní je třeba správně označit styčník pro export. Aplikace pro vám napovídá v příkazové řádce co je potřeba zvolit. 

V prvním kroku musíte vybrat uzel, který bude representovat teoretický střed styčníku. Výběr můžete potvrdit pomocí mezerníku (nebo levým tlačítkem myši nebo klávesou enter).

V druhém kroku musíte vybrat prvky (nosníky). První zvolený nosník-prvek bude nosným prvkem styčníku. Až vyberete všechny nosníky-prvky můžete potvrdit pomocí mezerníku (nebo levým tlačítkem myši nebo klávesou enter).

Ve třetím kroku musíte vybrat všechny zbývající entity styčníku jako jsou plechy, svary, šrouby, atd.  Výběr můžete potvrdit pomocí mezerníku (nebo levým tlačítkem myši nebo klávesou enter).

Po potvrzení proběhne automatické načtení všech nutných dat a aplikace Code-check manager vytvoří položku projektu v seznamu exportovaných styčníků. Styčník a jeho komponenty je také vysvícen v modelu aplikace Advance Steel modrou barvou.

Pokračujte pomocí příkazu Otevřít v Code-check manager. Aplikace IDEA StatiCa Connection se začne spouštět a za chvíli se automaticky otevře. Všechny prvky, plechy, svary, atd. jsou automaticky načteny.

3 Zatížení

Nyní je třeba zadat účinky zatížení. Použijte příkaz Zatížení z karty příkazů skupiny Nový v horním pásu karet (nebo klikem pravým tlačítkem myši a na Účinky zatížení a možnost Nové zatížení) pro vytvoření prázdného Zatěžovacího stavu. Abyste zatížili prvek je třeba zadat hodnoty vnitřních sil do tabulky zatěžovacího stavu. Vyplňte si jej podle obrázku níže.

4 Návrh

Pozměňte vlastnosti pvrku Member 2. Zvolte Member 2 a nastavte parametr Síly v na hodnotu Šrouby. Tato volba zajistí, že bude odsunuta smyková síla tak, aby nevznikal ohybový moment v kloubovém styčníku.

5 Výpočet a posudek

Nyní můžete spustit analýzu v okně Návrh pomocí příkazu Výpočet.

Jakmile skončí výpočet, tak se automaticky objeví souhrné výsledky v levém horním rohu 3D scény. Můžete rychle reagovat a opravit model v případě, že nejste spokojeni.

Zvolte záložku Posudek a zapněte zobrazení výsledků modelu Ekvivalentní napětí, Síly ve šroubech a Síť. Abyste si prohlédli detailní výsledky na Šroubech je třeba zvolit správnou záložku a rozkliknout schované informace pro šroub B7.

6 Protokol

Nakonec zvolte záložku Protokol. IDEA StatiCa nabízí plně editovatelný protokol, který si můžete vytisknout do několika formátů.

Nyní můžete využít výhodu, kterou nabízí funkce Synchronizace. S touto funkcí můžete jednoduše přenést změnu v modelu Advance Steel již exportovaného styčníku do projektu IDEA StatiCa. Vámi definované Účinky zatížení budou zachovány. Tato funkce je klíčová pro zachování propojení mezi zdrojovým modelem a modelem v IDEA StatiCa, proto byste neměli měnit výchozí složku, kde je projekt IDEA StatiCa uložen. Ukládejte pouze příkazem Uložit ze záložky Projekt.

Nakonec zavřete okno aplikace Connection. Podívejte se, jaké informace vám nabízí Code-check manager pro již spočítanou položku.

7 Synchronizace modelů

Proces návrhu styčníku je iteračním procesem volby parametrů tak, aby výsledná konfigurace styčníku vyhověla v posudku. Obvykle tento proces obsahuje několik změn. Pokud využijete výhod funkce Synchronizace jedné položky. Pro cvičné účely je třeba aby jste provedli změnu modelu. Postupujte dle obrázků níže.

Změňte typ sražení hrany plechy z Přímého na Zaoblené.

Změna v kosntrukčním modelu je provedena a nyní je čas zvolit příkaz Synchronizace (IDEA StatiCa zjistí jestli jsou změněné entity které byly importovány, například tloušťka plechu, jiný průřez, změna vlastností šroubů nebo svarů, atd.) a aktualizovat model IDEA StatiCa. Po chvíli jsou aktualizovaná data přenesena a v dalším kroku otevřete projekt.

Všimněte si, že byl změněn tvar styčníkového plechu.

Poznámka:

Mějte na paměti, že IDEA StatiCa se synchronizuje s modelem aplikace třetí strany, nikoliv naopak. Pokud přidáte operace do IDEA StatiCa a poté použijete výše popsané možnosti (Synchronizovat / Synchronizovat vše; Vypočítat / Vypočítat vše), budou dodatečně přidané operace smazány.

8 Import dalších přípojů

Pro ukázku v tomto tutoriálu si ukážeme i import dalších přípojů. Podle obrázku níže importujete další čtyři přípoje. Všechny budou z posledního příčného rámu.

Druhý importovaný styčník bude kotvení. Začněte tím, že zvolíte Connection příkaz v kartě Code-check manager a poté proveďte výběr. Obrázek níže vám ukáže jak postupovat (A - výběr uzlu; B1 sloup první; B2 ztužidlo druhé; C - všechny další entity).

Po úspěšném načtení dat bude vytvořena další položka v seznamu Code-check manageru a styčník a jeho objekty budou vysvíceny v modelu Advance Steel modrou barvou.

Třetí styčník pro načtení je v pravém horním rohu příčného rámu. Po úspěčném načtení bude výsledek vypadat jako na obrázku níže.

Čtvrtý styčník pro načtení je v levém horním rohu příčného rámu. Po úspěčném načtení bude výsledek vypadat jako na obrázku níže.

Pátý styčník pro načtení je v prostředním patře prostřední platformový styčník. Po úspěčném načtení bude výsledek vypadat jako na obrázku níže.

9 Aktualizace více přípojů - Ztužidlo

Nyní využijte možnosti příkazů v Code-check manager pro aktualizaci modelů. Ukážeme si další možný způsob. Pokud provedete změnu v modelu, která ovlivní více styčníků, můžete použít příkaz Synchronizace více položek. Tento příkaz provede aktualizaci dat všech exportovaných položek v seznamu.

Příkazy pro více položek - Výpočet a Synchronizace více položek jsou k dispozici jen pro vlastníky produktu Steel Enhanced.

V tomto příkladu změňte průřez ztužidla závěsu zastřešení. Původní průřez byl RHS Round - 42.4x4. Změňte jej na větší průřez  RHS 60.3x4, který vyberete z knihovny Advance Steel.

Nyní pokračujte pomocí příkazu Synchronizace (více položek).

Po chvíli je proces aktualizace dat proveden a aby jste zkontrolovali výsledek otevřete styčník Conn 1 nebo Conn 3 a podívejte se, zdali se změnil průřez ztužidla.

Nyní můžete styčníky znovu posoudit, přepočítat a uložit a poté pokračovat v práci.

10 - Tipy, omezení a náhradní postupy

Zpracovali jsme pro vás seznam tipů a omezení pro export z Advance Steel. Dokument obsahuje i doporučené náhradní postupy a jeho nastudování vám umožní vyšší kvality práce při používání BIM propojení s Advance Steel.