Advance Steel BIM propojení pro návrh styčníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento návod Vám ukáže, jak aktivovat a používat propojení mezi Advance Steel a IDEA StatiCa Connection.

Jak aktivovat propojení

IDEA StatiCa se automaticky integruje do FEM/BIM softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžete spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

Vezměte prosím na vědomí, že některé FEM programy vyžadují další kroky, aby se plně aktivovalo jejich BIM propojení s IDEA StatiCa.

Otevřete IDEA StatiCa, přejděte na kartu BIM a otevřete instalační program BIM propojení (Activate your BIM link...).

aktivace

Může se zobrazit oznámení "Chcete této aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení?". Pokud ano, potvrďte jej tlačítkem Ano.

Nainstaluje se BIM propojení pro vybraný software (pokud byl nalezen). Na obrazovce se také zobrazí informace o stavu jiných BIM propojení, které již mohly být nainstalovány.

aktivace

Stáhněte si přiložený projekt a otevřete jej v Advance Steel.

BIM propojení by mělo být již zaintegrováno. Najdete jej v horní liště pod záložkou IDEA StatiCa -> Checkbot. Tím se otevře vlastní okno aplikace Checkbot.

Vyberte Nový a typ projektu Ocel a normu EN. Poté klikněte na Vytvořit projekt.

Nový Checkbot projekt je připraven na import přípojů z Advance Steel.

V Advance Steel vyberte jeden z vnitřních sloupů se ztužením a ujistěte se, že jste vybrali také všechny ostatní prvky přípoje.

Import

Poté v Checkbotu vyberte Hromadný.

Tím se sloup a všechny ostatní vybrané prvky konstrukce importují do aplikace Checkbot - se stejnými souřadnicemi, orientací a velikostí profilů dle BIM modelu. Střed styčníku je programem vytvořen automaticky dle průsečíku prvků.

Nebo můžete využít jiný přístup. Zrušte výběr zvolené části konstrukce v BIM modelu, vraťte se do aplikace Checkbot a spusťte tlačítko Jeden v horní liště.

Poté v BIM modelu vyberte uzel představující střed styčníku a potvrďte jej mezerníkem. Postup zopakujte s nosníky a všemi ostatními prvky přípoje, jako jsou šrouby, plechy atd.

Vyberte si mezi těmito dvěma způsoby importu. Oba dva úspěšně naimportují konstrukci. 

Může se zobrazit oznámení "Chcete importovat také doporučené svary?". Protože již máme všechny svary vytvořené v BIM modelu, zvolte tlačítko Ne.

Upozorňujeme, že číslování uzlů a prvků se může lišit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že grafické 3D okno je určeno k zobrazení přehledu importované konstrukce, nikoliv k podrobnému zobrazení přípojů.

Další informace o aplikaci Checkbot naleznete zde.

V případě několika FEA/BIM řešení můžete do aplikace Checkbot importovat také více přípojů stejným způsobem uvedeným výše. Namísto výběru jednoho uzlu a připojených prvků, můžete zvolit několik uzlů a prvků dle metody výběru v BIM modelu.

Doporučujeme neimportovat všechny přípoje najednou, ale přidávat a vytvářet je postupně.

Geometrie

V seznamu položek projektu v části Connections a se zvýrazněným přípojem v aplikaci Checkbot můžete buď kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Otevřít, nebo kliknout na příkaz na pásu karet Otevřít a začít navrhovat, provádět posudky a generovat protokol.

Nastavení prvků je převzato z původní BIM aplikace. Můžete však změnit velikost profilu libovolného prutu na hlavní obrazovce aplikace Checkbot. Tím se ale přeruší propojení s BIM aplikací v této relaci, pokud nedojde k její opětovné synchronizaci.

Importovaný přípoj se otevře v aplikaci IDEA StatiCa Connection.

Účinky zatížení

Stáhněte si přiloženou tabulku s účinky zatížení a otevřete ji.

Vyberte hodnoty vnitřních sil v tabulce a zkopírujte je (Ctrl + C).

Poté v aplikaci IDEA StatiCa Connection vyberte Import z XLS v horním pásu karet.

Kliknutím levým tlačítkem myši vyberte první buňku a příkazem Ctrl + V vložte hodnoty vnitřních sil.

Upozorňujeme, že v tabulce v aplikaci Excel musíte mít stejné pořadí řádků a sloupců jako v tabulce Účinky zatížení v IDEA StatiCa Connection. Pokud budou řádky nebo sloupce prohozeny, dojde k nesprávnému zadání vnitřních sil na prvcích.

Návrh

Pro diagonální ztužidlo použijeme přípoj s jedním šroubem. Pro tento typ spoje musíme také změnit Typ modelu prutu ztužidla na N-Vy-Vz. V seznamu Prvky vybereme profil ztužidla a v rozevíracím seznamu upravíme Typ modelu.

Přejděte do nastavení Normy v horním pásu karet a zrušte výběr funkcionality Potrhaný beton.

Upravte vlastnosti kotev a betonového bloku. Vyberte možnost Střihová rovina v závitu. Nastavte hodnotu Odsazení na 200 mm. Změňte Třídu betonu na C25/30.

A nakonec nastavte Přenos smykové síly na Kotevní šrouby.

Posudek a Protokol

Nyní spusťte posudek pomocí ikony Výpočet na panelu CBFEM na horní liště. V aplikaci IDEA StatiCa Connection můžete provádět mnoho různých typů analýz a posudků. Více informací naleznete zde.

výpočet

Jakmile je posudek dokončen, můžete na kartě Protokol vytvořit protokol obsahující výsledky a diagramy pro váš model přípoje.

Protokol může být vytištěn nebo uložen v několika formátech. Více informací naleznete zde.

Přípoj Uložte a zavřete. Tím se vrátíte do aplikace Checkbot.

V aplikaci Checkbot uvidíte vedle přípoje symbol zaškrtávacího pole. To znamená, že přípoj je v pořádku a prošel všemi posudky. Na panelu Přípoje se také objeví zobrazení styčníku a souhrn výsledků posudků.

Pokud je v aplikaci Checkbot více přípojů, je třeba každý z nich otevřít, navrhnout a posoudit.

V níže uvedeném příkladu vidíte, že oba přípoje s patní deskou prošly odpovídajícími posudky, zatímco zbývající přípoje je třeba ještě posoudit.

V návrhu dalších přípojů můžete pokračovat stejným postupem, který je uveden výše.

Synchronizace modelu

Někdy dojde ke změnám v modelu FEM/BIM, například se změní velikost průřezu prutu nebo zatížení. Tyto změny lze synchronizovat mezi aplikací Checkbot a modelem FEM/BIM.

Existují dvě možné alternativy:

  • Synchronizace aktuální položky (pokud je vybrán jeden nebo více uzlů).
  • Synchronizace celého importovaného modelu konstrukce.
synchronizace

Chcete-li tuto funkci vyzkoušet, můžete v BIM aplikaci změnit velikost nebo tvar průřezu prutu, případně změnit zatěžovací stav nebo kombinaci atd.: změňte profil sloupu na menší průřez

V aplikaci Checkbot vyberte navržené přípoje (může jich být více) a na panelu Aktuální položka vyberte možnost Synchronizace.

Projekt v aplikaci Checkbot bude aktualizován, návrh přípoje zůstane zachován, ale výsledky budou neplatné. Můžete vidět, že sloup je nyní aktualizován - odpovídá změně v BIM modelu.

Zvýrazněné přípoje jednoduše znovu posuďte výběrem možnosti Vypočítat na panelu Aktuální položka. Nezapomeňte, že větší změny v modelu mohou vyžadovat další kroky ověření dotčených přípojů (jak je uvedeno výše).

výpočet

Pokud přípoje neposkytnou požadované výsledky, můžete je znovu otevřít a návrh optimalizovat (tzn. posílit v případě nevyhovujících posudků nebo odlehčit, pokud je využití příliš malé).

Úspěšně jste přenesli styčník z Advance Steel do IDEA StatiCa Connection pomocí aplikace Checkbot.

Přečtěte si více o známých omezeních pro Advance Steel BIM link.

Vzorové projekty

RELATED CONTENT

Návrh styčníku – lze ho udělat ještě rychleji?

Složitý projekt? Sdílejte práci s kolegy

Vymáčkněte z modelování přípojů maximum