Checkbot – zrychlení práce v BIM

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Naši uživatelé po celém světě měli jedno velké přání –  získat větší přehled při práci s desítkami či stovkami přípojů nebo prvků importovaných z aplikací třetích stran. V podstatě chtěli vidět seznam přípojů nebo detailů, které byly zkontrolovány, nezkontrolovány, upraveny atd. Proto jsme zareagovali: Rozlučte se s aplikací Code-check manager a přivítejte aplikaci Checkbot!

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Představujeme zcela novou aplikaci pro správu BIM (import a synchronizace přípojů a prutů). Checkbot zajišťuje, že můžete pracovat s desítkami či stovkami přípojů nebo prutů, ocelových nebo betonových exportovaných z vašich CAD/FEA aplikací. IDEA StatiCa Checkbot vám poskytuje:

  • Úplnou kontrolu nad desítkami či stovkami importovaných přípojů a prvků
  • Přehledný seznam všech importovaných položek včetně statusu vyhovuje/nevyhovuje
  • 3D vizualizaci importovaných prutů a zatížení
  • Převodní tabulku pro materiály a profily
  • Správce kombinací zatížení

Rozhraní

V rozhraní Checkbota najdete tři hlavní části – vlevo seznam položek návrhu, uprostřed 3D scéna a vpravo vlastnosti vybrané položky.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Seznam položek projektu obsahuje všechny přípoje a pruty, které mají být navrženy. Každá položka projektu může být v několika různých stavech. Hned po importu se vedle ní objeví ikona ozubeného kolečka, která značí, že je potřeba položku před výpočtem dále definovat. Jakmile je položka dostatečně definována (existuje alespoň jeden zatěžovací stav a jedna výrobní operace), ikona ozubeného kolečka zmizí a položku projektu lze vypočítat (bez ikony). Po výpočtu jsou u položky k dispozici výsledky (za předpokladu, že výpočet proběhl bez chyb): zobrazí se zelená fajfka (vyhovělo) nebo červený křížek (nevyhovělo).

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Jednotlivé ikony znamenají:

  • Ozubené kolečko – je třeba zadat další vstupy (geometrie, zatěžovací stavy, ...)
  • Nic – připraveno k výpočtu
  • Zelená fajfka – výpočet proběhl, položka vyhověla
  • Červený křížek – výpočet proběhl, položka nevyhověla

Ve scéně uprostřed je zobrazen 3D konstrukční model (KM), který zobrazuje základní entity modelu (uzly, nosníky), návrhové položky (přípoje, pruty) a také vnitřní síly (pokud jsou k dispozici).

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Checkbot můžete spustit přímo z CAD/FEA (jak jste zvyklí) nebo jej lze spustit jako samostatnou aplikaci bez přímého propojení s BIM aplikací. V tomto režimu lze importovat soubory IOM nebo SAF popisující model konstrukce.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Cílem Checkbota je poskytnout jedno řešení pro všechny typy stávajících BIM propojení. Jedná se o novou generaci správy BIM, která nahradí Code-check managera, kterého již znáte. Bude také poskytovat otevřené řešení pro každého, kdo chce propojit svou aplikaci s IDEA StatiCa (prostřednictvím IOM – IDEA Open Model).

Checkbot vám umožní propojit modely aplikací Nemetschek prostřednictvím nového formátu SAF (k dispozici od verze SCIA Engineer 21.1).

Tipy pro správné používání Checkbota

Checkbot zvládne pracovat s neomezeným počtem přípojů a prvků. Vždy je však lepší zvážit množství položek importovaných z externí aplikace. Vzhledem k počtu přípojů/prvků a kombinací zatížení doporučujeme exportovat skupiny do 100 entit v jedné dávce. Poté doporučujeme entity projít a zrevidovat a případně exportovat další skupinu entit. Import a synchronizace stovek entit vyžaduje vysoký výpočetní výkon počítače a může proto zabrat více času.

Checkbot IDEA StatiCa bude fungovat pro aplikace FEA (včetně importů IOM a SAF) pro edice Expert a Enhanced. BIM propojení na CAD aplikace (Tekla, Advance Steel a Revit) jsou dostupné v Enhanced edici.

Nastavení importu pro Checkbot

V Checkbotovi můžete jednoduše spravovat import zatížení, průřezů a dalších materiálů. Na liště jsou dvě nové ikony.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Konfigurátor zatížení

Konfigurátor zatížení zobrazuje importované zatěžovací stavy, skupiny zatížení, kombinace zatížení a umožňuje jejich přiřazení pod třídy výsledků. Třídy výsledků se pak používají k vytváření Zatížení pro položky projektu v projektu Checkbot.

V prvním sloupci jsou uvedeny všechny zatěžovací stavy (Load cases) a kombinace (Combinations) importované z propojeného modelu aplikace třetí strany. Ve druhém sloupci jsou uvedeny Třídy výsledků (Result classes) v projektu Checkbot. Třetí sloupec zobrazuje vlastnosti aktuálně vybrané entity.

Jakýkoli zatěžovací stav nebo kombinaci lze přiřadit přetažením z prvního sloupce pod příslušnou třídu výsledků ve druhém sloupci. Třídy výsledků lze přidávat pomocí ikony „+“ a odebírat kliknutím pravým tlačítkem myši.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Třídu výsledků lze přiřadit k danému návrhovému prvku pomocí rozevírací nabídky ve vlastnostech prvku projektu. Po výběru jiné třídy výsledků lze pomocí tlačítka Load update (Aktualizace zatížení) vygenerovat zatížení pro danou položku projektu na základě nově vybrané třídy výsledků. V případě, že položka projektu již byla vypočtena, tato akce odstraní staré výsledky.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Editovatelná konverzní tabulka

Pokaždé, když při importu není rozpoznán průřez nebo materiál, převodní tabulka umožní přiřadit položku z naší knihovny materiálů, která se použije místo nerozpoznaného materiálu. Tyto dvojice jsou pak uloženy pro budoucí použití, a proto je není potřeba znovu definovat. Přiřazené materiály lze samozřejmě změnit a tato změna pak bude platná pro všechny budoucí importy.

Každá dvojice „importováno – přiřazeno“ má navíc vpravo zobrazeny vlastnosti, které ukazují další podrobnosti o jejím původu.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Instalace

Checkbot je automaticky nainstalován s instalací IDEA StatiCa 21.1. Automaticky také detekuje a aktivuje příslušné odkazy BIM na aplikace nainstalované v počítači.

IDEA StatiCa Checkbot je součástí obou edic IDEA StatiCa Steel Expert i Enhanced. Funkce Checkbota v edici Expert jsou však omezené:

  • Nelze propojit BIM s CAD aplikacemi (Tekla Structures, Advance Steel a Revit).


SCIA Engineer BIM link s využitím formátu SAF

Zapojili jsme propojení se SCIA Engineer postavené na formátu SAF. Toto propojení je výsledkem úzké spolupráce mezi firmami Nemetschek a IDEA StatiCa. S novou verzí SCIA Engineer 21.1 lze Checkbota spustit přímo z programu SCIA, data ve formátu SAF se přenesou z modelu automaticky do Checkbota.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1


Nový link pro RFEM

Integrace mezi programy IDEA StatiCa a RFEM byla přepracována na základě aktuálního rozhraní IOM (IDEA Open Model). Tím se zlepší stabilita propojení a odstraní se překážky ve funkčnosti.


Verze CAD/FEA aplikací podporovaných v 21.1

Pravidelně aktualizujeme propojení BIM mezi IDEA StatiCa a vaší aplikací CAD/FEA. V každé hlavní verzi aplikace IDEA StatiCa (letos to jsou verze 21.0 a 21.1) budeme podporovat dvě nejnovější hlavní verze každé propojené aplikace. Starší verze se stanou zastaralými, k tomu dojde pouze v hlavních verzích IDEA (dílčí aktualizace nikdy neodpojí starší verze). Na druhou stranu, když přijde nová hlavní verze aplikace BIM, vyvineme/aktualizujeme propojení do 2 měsíců – propojení se objeví v aktualizaci IDEA StatiCa.

Aktuální stav podporovaných verzí si nejlépe ověříte na webu IDEA StatiCa:

BIM linky: Podporované verze aplikací třetích stran

Od verze 21.1 budeme podporovat verze uvedené v prvním sloupci tabulky. Ve třetím sloupci jsou uvedeny verze, které již nejsou ve verzi 21.1 podporovány.

IDEA StatiCa Checkbot v 21.1

Starší verze aplikací propojených s BIM lze stále používat. Nebudeme je však aktivně podporovat ani opravovat případné chyby.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.1

Export editovatelných přípojů z Checkbota