IDEA StatiCa 22.0

Poznejte všechna vylepšení a nové funkce v nejnovější verzi aplikace IDEA StatiCa

IDEA StatiCa 22.0 je na světě!

Podívejte se s námi na nové funkce a vylepšení, které vám IDEA StatiCa 22.0 přináší:    


 • Nový Connection Browser - vytvořte si sdílenou knihovnu přípojů pro všechny typy ocelových styčníků
 • Stabilizace proti klopení prvku - návrh prvku vyztuženého stropní deskou
 • Snadný návrh přípoje prvku procházejícího trubkovým profilem
 • Import excentrických styčníků
 • Posudek tlakového spoje pro jakékoliv ocelové základové desky
 • Automatický výpočet vlastní tíhy v aplikaci IDEA StatiCa Detail
 • Podrobné výsledky analýzy stěn, nosníků, rámových spojů atd.
 • BIM propojení s RAM Structural System
 • Až čtyřikrát rychlejší analýza betonových prvků
 • Vylepšené uživatelské rozhraní aplikace IDEA StatiCa Member

Stáhněte si novou verzi


Největší novinky v aplikaci Steel

Vytvořte si vlastní knihovnu přípojů

Nový IDEA StatiCa Connection Browser vám nabízí možnost vytvořit si knihovnu vlastních přípojů, včetně těch jednoduchých, a v budoucnu je opětovně použít.

Šetřete svůj čas a nepoužívejte již k návrhu styčníků excelovské tabulky! IDEA StatiCa je nyní řešením pro VŠECHNY ocelové spoje bez ohledu na jejich složitost.

Zefektivněte týmovou práci a sdílejte své projekty s kýmkoli, kdo používá stejnou firemní licenci IDEA StatiCa. Jednoduše a bez ohledu na vzdálenost.

Aktualizace BIM propojení

Nové funkce a vylepšení pro BIM propojení:


 • Přidali jsme nové BIM propojení s RAM Structural System od společnosti Bentley a vylepšili link na Tekla Structural Designer 
 • Sloučení blízkých styčníků připojených ke společnému uzlu
 • Excentricky spojené výztužné prvky již nepředstavují problém při návrhu spoje 
 • Export přípojů do jednotlivých nebo jednoho samostatného IDEA souboru

Přípoj prvku procházejícího trubkovým profilem & Stabilizace proti klopení prvku

Přidali jsme novou metodu ořezu Povrch - po celé ploše, která umožní zaříznutí prvku do druhého včetně svaru.

V aplikaci IDEA StatiCa Connection and Member je nyní k dispozici funkce Stabilizace proti klopení prvku, které pomáhá zabránit nežádoucí torzní deformaci a neúměrnému napětí excentricky zatížených prvků.

Posudek tlakového styku

IDEA StatiCa v22.0 přináší nový konstrukční prvek.

Nyní již můžete posoudit i konstrukce využívající tlakového styku mezi jakýmkoli druhem základové desky a betonovým blokem bez použití kotev.


Největší novinky v aplikaci Concrete

Automatická kalkulace vlastní tíhy & podrobné výsledky

V aplikaci IDEA StatiCa Detail, je již vlastní tíha prvků zohledněna softwarem.

Prozkoumejte detaily konstrukce a získejte podrobné výsledky namáhání v aplikaci IDEA StatiCa Detail. 

Nyní můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit graf napětí a exportovat jej do souboru CSV nebo DXF.

Vylepšené rozhraní v IDEA StatiCa Member

Díky vylepšenému uživatelskému rozhraní můžete:


 • Editovat vlastnosti výztuže přímo v tabulce
 • Zobrazit uzly a prvky v návrhu nového projektu
 • Vykreslit výsledky pro lineární analýzu, analýzu MNA a analýzu GMNA.
 • Vizualizovat reakce ve 3D scéně podle vybraného zatížení/kombinace zatížení