Bentley RAM Structural System

Bentley RAM Structural System

Ocel

IDEA StatiCa spolupracuje s vaším programem RAM Structural system. Po implementaci importu nového formátu souborů můžete propojit své modely vytvořené v aplikaci RAM SS s aplikací IDEA StatiCa. RAM model můžete jednoduše uložit jako soubor .rss. Ten lze následně jednoduše převést prostřednictvím importu RAM do aplikace Checkbot.

IDEA StatiCa a RAM Connection vám nabízí efektivní pracovní nástroj pro návrh ocelových konstrukcí, který šetří čas, minimalizuje chyby a otevírá možnosti optimalizace.

Pracovní postup propojení RAM Structural system a IDEA StatiCa

Pro začátek nepotřebujete nic speciálního - stačí si stáhnout a nainstalovat aplikaci IDEA StatiCa a jednoduše otevřít soubor .rss vytvořený v systému RAM Structural. Pak můžete ihned začít navrhovat ocelové styčníky v konstrukci aplikace RAM! Import neznamená načtení pouze geometrie konstrukce, ale naimportují se i materiály, průřezy a vnitřní síly.

Po úspěšném importu se model konstrukce zobrazí přímo ve 3D grafické scéně. Zde si můžete vybrat, které konstrukční spoje a pruty chcete modelovat a následně posoudit.

Export, návrh, synchronizace, vygenerování reportu

Jste připraveni řešit různé typy ocelových spojů? RAM Connection v kombinaci s IDEA StatiCa vám umožní modelovat, navrhovat, zatěžovat a posuzovat ocelové spoje libovolné topologie i zatížení. Tato data můžete také zpřístupnit svým kolegům nebo subdodavatelům, kteří se zabývají návrhem detailů a výrobou.

Rozsah propojení BIM

Napojené aplikace: IDEA StatiCa ConnectionIDEA StatiCa Member

Podívejte se na seznam podporovaných verzí.

IDEA StatiCa verze 21.1 a novější (od října 2021) - propojení BIM spravuje Checkbot - aplikace pro správu pracovních postupů BIM. To znamená:

  • Importujte jednoduše struktury RAM
  • Kompletní kontrolu nad všemi importovanými přípojkami a pruty.
  • Přehledný seznam všech importovaných prvků včetně stavu zkontrolováno/nezkontrolováno.
  • 3D vizualizace importovaných prutů a zatížení
  • Převodní tabulka pro materiály a průřezy
  • Správa kombinací zatížení

Zde si můžete stáhnout PDF (EN) s podrobnostmi pro import RAM SS BIM-linku.

Přečtěte si více o tom, jak Checkbot funguje.