Hromadný výběr při importu z DXF

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Od verze 21.1.1 je možno v aplikaci Detail využít hromadného výběru při importování průřezu nebo výztuže z DXF souboru. Hromadného výběru dosáhnete stlačením klávesy Ctrl a výběru myší.

Hromadný výběr při importu z DXF souboru v aplikaci Detail je dostupný v edicích Concrete Enhanced a Prestressing Enhanced programu IDEA StatiCa.