Stabilizace proti klopení prvku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Nová operace stabilizace proti klopení je dostupná v IDEA StatiCa Connection a Member. Využitelná je pro prvky, které jsou stabilizované stropní deskou, trapézovým plechem, apod.

Tato funkce je užitečná zejména při výpočtu klopení prutů v aplikaci Member a pro zamezení nežádoucího kroucení u excentricky zatížených prvků v aplikaci Connection.

Jak symetrické, tak asymetrické prvky jsou zatěžovány ve svém těžišti, což může vést k dodatečnému kroucení průřezu, protože těžiště průřezu se neshoduje se středem krutu průřezu. Deformace horní pásnice je však často omezena a kroucení je zanedbáno. To je možné nyní správně analyzovat.

Do aplikace Connection byla přidána nová výrobní operace – stabilizace proti klopení.

Podpora proti kroucení může být po celé délce prvku, nebo pouze na daném úseku.

Podpora může být nastavena jako průběžná, nebo v pravidelných intervalech.

Tuhost podpory může být zadána jako dokonale uvolněná, dokonale tuhá nebo pomocí hodnoty tuhosti a to zvlášť pro kroucení a zvlášť pro klopení.

Stabilizace proti klopení prvku byla přidána také do aplikace Member jako operace pro analyzovaný prvek.

Dostupné v edicích Expert a Enhanced pro IDEA StatiCa Steel.

Podívejte se na představení operace "Stabilizace proti klopení prvku" v následujícím videu:

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Příčná stabilita

Relativní pozice prvků