Stabilizace proti klopení prvku

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Nová operace stabilizace proti klopení je dostupná v IDEA StatiCa Connection a Member. Využitelná je pro prvky, které jsou stabilizované stropní deskou, trapézovým plechem, apod.

Tato funkce je užitečná zejména při výpočtu klopení prutů v aplikaci Member a pro zamezení nežádoucího kroucení u excentricky zatížených prvků v aplikaci Connection.

Jak symetrické, tak asymetrické prvky jsou zatěžovány ve svém těžišti, což může vést k dodatečnému kroucení průřezu, protože těžiště průřezu se neshoduje se středem krutu průřezu. Deformace horní pásnice je však často omezena a kroucení je zanedbáno. To je možné nyní správně analyzovat.

Do aplikace Connection byla přidána nová výrobní operace – stabilizace proti klopení.

Stabilizace proti klopení prvku

Podpora proti kroucení může být po celé délce prvku, nebo pouze na daném úseku.

Stabilizace proti klopení prvku

Podpora může být nastavena jako průběžná, nebo v pravidelných intervalech.

Stabilizace proti klopení prvku

Tuhost podpory může být zadána jako dokonale uvolněná, dokonale tuhá nebo pomocí hodnoty tuhosti a to zvlášť pro kroucení a zvlášť pro klopení.

Pro lepší pochopení hodnot tuhosti si prosím projděte dokument European Recommendations on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels.

Stabilizace proti klopení prvku
Stabilizace proti klopení prvku

Stabilizace proti klopení prvku byla přidána také do aplikace Member jako operace pro analyzovaný prvek.

Stabilizace proti klopení prvku

Dostupné v edicích Expert a Enhanced pro IDEA StatiCa Steel.

Podívejte se na představení operace "Stabilizace proti klopení prvku" v následujícím videu:

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Relativní pozice prvků