Automatický výpočet vlastní tíhy oblastí diskontinuit

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Uživatelé již nemusí ztrácet čas s ručním výpočtem vlastní tíhy konstrukce. Od verze IDEA StatiCa 22.0 je vlastní tíha spočtena automaticky softwarem.

Zatěžovací impuls Vlastní tíha je dostupný pro všechny typy konstrukcí vyjma nosníků s ořízlým koncem. Funguje na podobném principu jako Plošná zatížení. Hodnota vlastní tíhy je vypočtena automaticky pro každou část konstrukce v závislosti na její skutečné tloušťce. Vlastní tíha je definována jako Stálý zatěžovací stav.  

Pokud model obsahuje více prvků (např. stěn), vlastní tíha může být definována zvlášť pro každý prvek. Výpočet vlastní tíhy je možné přiřadit vybranému prvku, či všem najednou.

Vlastnosti, jako např. směr vlastní tíhy nebo gravitační konstanta, je možné změnit v Nastavení.

Dostupné v edicích Concrete Enhanced a Prestressing Enhanced aplikace IDEA StatiCa.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Co je CSFM?

Můžete věřit CSFM?