Nový způsob ořezu Povrch - po celé ploše

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Od patche 21.1.2 je pro operaci Ořez dostupný nový způsob ořezu "Povrch - po celé ploše". Tato funkce řeší problém prořezávání a svařování prvků a plechů skrz trubkové profily a jiné průřezy.

Duté průřezy v IDEA StatiCa (např. CHS) jsou reprezentovány mnohoúhelníkem plechů tvořících plášť prvku. Při řezání dutého profilu způsobem Povrch se prořezané desky rozdělí na dvě části, přičemž jedna část zůstane a druhá se odřízne kompletně.

Pro takové případy je tu nový způsob ořezu Povrch - po celé ploše, který neodřízne žádnou část pláště prvku kromě otvoru tvaru průřezu prvku, který jím prochází.

Způsoby ořezu Povrch a Povrch - po celé ploše mohou vést k mírně odlišným geometriím svarů a to zejména pro průřezy CHS, kde je způsob Povrch speciálně upraven, aby se zabránilo vytvoření sítě prvků s velmi malými délkami trojúhelníků.

Mezi těmito způsoby ořezu je také prohozena poloha jednostranných koutových svarů, což je okamžitě viditelné na 3D modelu.

Dostupné v edicích Expert a Enhanced pro IDEA StatiCa Steel.

Související články

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 22.0

Novinky IDEA StatiCa Steel & Concrete 21.1