STATIK PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Komplexní a bezpečný návrh betonových prvků, včetně fází výstavby, detailů a otvorů.

Návrh prvků s diskontinuitami

IDEA StatiCa Detail umožňuje posudek jednoduchých i složitých prvků, včetně D-oblastí a předpětí. Můžete také modelovat a posuzovat otvory, krátké konzoly atd.

 • Optimalizace výztuže
 • Snadné modelování geometrie a výztuže
 • Moderní metoda nelineární analýzy v souladu s normou
 • Dočasné podpory, závěsy atd.
 • Posudek MSÚ - pevnost betonu a výztuže, kotvení.
 • Posudek MSP - šířka trhlin, omezení napětí, deformace
Více o D-oblastech

Rychlý posudek všech nosníků

IDEA StatiCa Beam umožňuje snadno a rychle modelovat, analyzovat a posuzovat jednoduché i složité železobetonové a předpjaté nosníky.

 • Řešení vše v jednom
 • Časově závislá analýza
 • Ztráty předpětí
 • Nelineární dotvarování
 • Nelineární průhyby prutů s trhlinami
 • Spřažené prvky beton-beton
 • Přičná stabilita
Více o nosnících

Posouzení stabilitních problémů

Přestaňte používat zjednodušené a příliš konzervativní metody a navrhujte štíhlé železobetonové pruty pomocí programu IDEA StatiCa Member.

 • Proměnné průřezy
 • Geometricky a materiálově nelineární analýza s počáteční imperfekcí - GMNIA
 • Materiálová nelinearita - pracovní diagramy dle normy
 • Reálná tuhost s vlivem trhlin
 • Počáteční geometrická imperfekce na vlastních tvarů
 • Požární posouzení na základě termální analýzy
Více o prvcích

KOMPLETNÍ POSUDEK. JEDEN NÁSTROJ

Generujte přehledné protokoly, nastavte si mírů podrobností pro vámi navržený projekt.

PODÍVEJTE SE NA VZOROVÝ POSUDEK

DŮVĚŘUJÍ NÁM INŽENÝŘI PO CELÉM SVĚTĚ

1100000
Počet statických výpočtů za měsíc
8256
Počet zákazníků celosvětově
110173
Aktivních uživatelů IDEA StatiCa za posledních 12 měsíců
VYZKOUŠEJTE IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portále a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů