Statik prefabrikovaných konstrukcí

Komplexní a bezpečný návrh betonových prvků, včetně fází výstavby, detailů a otvorů.

IDEA StatiCa Concrete

Optimalizujte návrh prefabrikovaných prvků, bezpečně a vždy v rámci platné normy.
  • Železobetonové průřezy nosníků, sloupů, stěn
  • Obecná geometrie i předdefinované šablony (40 variant)
  • Všechny MSÚ/MSP posudky. Požární odolnost
  • Spřažené průřezy beton/beton
  • Nosníky jakéhokoli tvaru. Nelineární průhyb
  • Vyztužování a posouzení stěn a nosníkových detailů
  • Posudek trhlin a průhybu. Tlakové změkčení. Tahové ztužení
  • Automatické určení optimální pozice výztuže
}

Návrh a posouzení složitých prvků

Přestaňte bojovat s náročnými posudky složitých nosníků. IDEA StatiCa Concrete dokáže pomoci s rychlým a bezpečným návrhem včetně fází výstavby, detailů a otvorů. Navíc dokáže posoudit i úlohy typu ztráty příčné stability nebo kontrola smykového napětí na spáře spřaženého průřezu.

}

Optimalizace výztuže

IDEA StatiCa si umí efektivně poradit s oblastmi diskontinuit, které najdeme u stěn, ozubů, otvorů, závěsů, krátkých konzol a v blízkosti uložení. IDEA StatiCa vám pomůže analyzovat jakýkoli betonový detail a určit, kolik výztuže je potřeba a kam.

}

Kompletní protokoly. Jeden nástroj

Práce s více nástroji najednou bere veliké množství času. IDEA StatiCa Concrete dokáže poskládat výsledky ze všech posudků (mezní stav únosnosti i použitelnosti, včetně interakce a požární odolnosti) do jednoho plně upravitelného protokolu.

Potřebujete pomoc?

Naši produktoví inženýři pro vás připravili skvělé Centrum podpory.

Martin Rolný
Vedoucí produktového týmu
Vyzkoušejte naše

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.