STATIK PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Komplexní a bezpečný návrh betonových prvků, včetně fází výstavby, detailů a otvorů.

Návrh prvků s diskontinuitami

IDEA StatiCa Detail umožňuje posudek jednoduchých i složitých prvků, včetně D-oblastí a předpětí. Můžete také modelovat a posuzovat otvory, krátké konzoly atd.

 • Optimalizace výztuže
 • Snadné modelování geometrie a výztuže
 • Moderní metoda nelineární analýzy v souladu s normou
 • Dočasné podpory, závěsy atd.
 • Posudek MSÚ - pevnost betonu a výztuže, kotvení.
 • Posudek MSP - šířka trhlin, omezení napětí, deformace
Více o D-oblastech

Rychlý posudek všech nosníků

IDEA StatiCa Beam umožňuje snadno a rychle modelovat, analyzovat a posuzovat jednoduché i složité železobetonové a předpjaté nosníky.

 • Řešení vše v jednom
 • Časově závislá analýza
 • Ztráty předpětí
 • Nelineární dotvarování
 • Nelineární průhyby prutů s trhlinami
 • Spřažené prvky beton-beton
 • Přičná stabilita
Více o nosnících

Posouzení stabilitních problémů

Přestaňte používat zjednodušené a příliš konzervativní metody a navrhujte štíhlé železobetonové pruty pomocí programu IDEA StatiCa Member.

 • Proměnné průřezy
 • Geometricky a materiálově nelineární analýza s počáteční imperfekcí - GMNIA
 • Materiálová nelinearita - pracovní diagramy dle normy
 • Reálná tuhost s vlivem trhlin
 • Počáteční geometrická imperfekce na vlastních tvarů
 • Požární posouzení na základě termální analýzy
Více o prvcích

KOMPLETNÍ POSUDEK. JEDEN NÁSTROJ

Generujte přehledné protokoly, nastavte si mírů podrobností pro vámi navržený projekt.

PODÍVEJTE SE NA VZOROVÝ POSUDEK

Ověřeno inženýry z celého světa!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
8256
Počet zákazníků celosvětově
110000
Spuštění na počítačích v posledních 12 měsících
VYZKOUŠEJTE IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portále a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů