STATIK PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Komplexní a bezpečný návrh betonových prvků, včetně fází výstavby, detailů a otvorů.

IDEA StatiCa Concrete

Optimalizujte návrh prefabrikovaných prvků, bezpečně a vždy v rámci platné normy.
  • Železobetonové průřezy nosníků, sloupů, stěn
  • Obecná geometrie i předdefinované šablony (40 variant)
  • Všechny MSÚ/MSP posudky. Požární odolnost
  • Spřažené průřezy beton/beton
  • Nosníky jakéhokoli tvaru. Nelineární průhyb
  • Vyztužování a posouzení stěn a nosníkových detailů
  • Posudek trhlin a průhybu. Tlakové změkčení. Tahové zpevnění
  • Automatické určení optimální pozice výztuže

NÁVRH A POSOUZENÍ SLOŽITÝCH PRVKŮ

Již se nemusíte potýkat se složitými a návrhy bezpečných nosníků, včetně konstrukčních fází, detailů a otvorů. IDEA StatiCa Concrete je všechny rychle zkontroluje z hlediska bezpečnosti a pokryje i takové speciality, jako je kontrola boční stability nebo kontrola smykového napětí ve spoji u složených průřezů.

Naši zákazníci

OPTIMALIZACE VÝZTUŽE

IDEA StatiCa si umí efektivně poradit s oblastmi diskontinuit, které najdeme u stěn, ozubů, otvorů, závěsů, krátkých konzol a v blízkosti uložení. IDEA StatiCa vám pomůže analyzovat jakýkoli betonový detail a určit, kolik výztuže je potřeba a kam.

KOMPLETNÍ PROTOKOLY. JEDEN NÁSTROJ

Práce s více nástroji najednou zabere velké množství času. IDEA StatiCa Concrete dokáže poskládat výsledky ze všech posudků (mezní stav únosnosti i použitelnosti, včetně interakce a požární odolnosti) do jednoho plně upravitelného protokolu.

Podívejte se na vzorový posudek

Ověřeno inženýry z celého světa!

163353
Sdílených projektů za posledních 12 měsíců
49717
Spuštění na počítačích v posledních 12 měsících
5733
Počet zákazníků celosvětově

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.