Statik ŽB konstrukcí

S jistotou navrhněte a bezpečně posuďte kritický prvek vaší betonové konstrukce.

IDEA StatiCa Concrete

IDEA StatiCa vám pomůže posoudit všechny betonové průřezy a detaily dle normy během několika minut.
  • Železobetonové průřezy pro nosníky, desky, stěny a sloupy 
  • Obecná nebo předdefinovaná geometrie (40 šablon)
  • Všechny MSÚ/MSP posudky. Posudky požární odolnosti
  • Spřažené průřezy beton-beton
  • Nosníky libovolné topologie. Nelineární průhyby
  • Vyztužení a posouzení stěn a detailů nosníků 
  • Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení betonu. Tahové ztužení.
  • Automatická detekce optimální polohy výztuže
}

Vyřešte kritický prvek

Jakmile posoudíte kritický prvek navrhované konstrukce, bude zbývající část úlohy mnohem snazší. IDEA StatiCa Concrete vám umožňuje rychle a snadno posoudit nejsložitější a nejkritičtější části projektu.

}

Nástroj pro všechny vaše MSP posudky

Rychle generujte posudky mezního stavu použitelnosti (MSP) u detailů o libovolné geometrii. Zejména u stěn z pohledového betonu oceníte posudky prověřující mezní stavy použitelnosti, tedy omezení napětí, šířku trhlin a mezní průhyb.

Optimalizujte výztuž

Výkonné jádro výpočtu IDEA StatiCa Concrete je určeno pro všechny oblasti diskontinuit, jako jsou stěny, nosníky s ozubem, otvory, závěsy, konzoly a oblasti nad podpěrami. IDEA StatiCa vám umožní analyzovat jakékoli betonové detaily a určit, kolik výztuže je třeba a kde.

}

Vyřešte neobvyklé tvary průřezu

Nenechte svůj software omezovat váš projekt. IDEA StatiCa Concrete vám pomůže posoudit železobetonové průřezy jakéhokoli tvaru - typické, neobvyklé a dokonce i obecné průřezy.

Kompletní protokol. Jeden nástroj

Práce s více nástroji pro generování všech posudků zabírá hodně času. IDEA StatiCa Concrete generuje a kompiluje posudky únosnosti a použitelnosti (včetně interakce a požární odolnosti) do plně škálovatelných a přizpůsobitelných protokolů.

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.

Potřebujete pomoc?

Naši produktoví inženýři pro vás připravili skvělé Centrum podpory.

Martin Rolný
Vedoucí produktového týmu
Vyzkoušejte naše