STATIK ŽB KONSTRUKCÍ

S jistotou navrhněte a bezpečně posuďte kritický prvek vaší betonové konstrukce.

Navrhněte stěny

Rychle navrhujte a posuďte obecné stěny - i pro architektonicky exponované prvky.

 • Nelineárního návrh
 • Vyloučení betonu v tahu
 • Posudky na MSÚ - pevnost betonu a výztuže, kotvení
 • Posudky na MSP - kontroly šířky trhlin, kontroly omezení napětí.
 • Zahrnutí vlivů tahového ztužení a tlakového změkčení
 • Materiálové modely podle norem
 • Import/export DXF
Více o stěnách

POSUĎTE KRITICKÝ PRVEK

Pomocí aplikace IDEA StatiCa Concrete můžete snadno a rychle posoudit nejsložitější a nejkritičtější části projektu.

 • Prvky včetně diskontinuit - otvory, ozub atd.
 • Redistribuce a redukce pro spojité nosníky
 • Nelineární průhyby prvků s trhlinami
 • Propojení BIM s dalším softwarem
Více o prvcích

POSUĎTE NEOBVYKLÉ TVARY PRŮŘEZU

IDEA StatiCa Concrete umožňuje posuzovat železobetonové průřezy libovolného tvaru - typické, neobvyklé i obecné průřezy.

 • Průřezy libovolného tvaru
 • Všechny posudky MSÚ/MSP
 • Včetně národních příloh
 • Posouzení požární odolnosti
 • Import/export DXF
 • Ohybová štíhlost
Více o průřezech

KOMPLETNÍ POSUDEK. JEDEN NÁSTROJ

Generujte přehledné protokoly, nastavte si mírů podrobností pro vámi navržený projekt.

Podívejte se na vzorový posudek
VYZKOUŠEJTE IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portále a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů