STATIK ŽB KONSTRUKCÍ

S jistotou navrhněte a bezpečně posuďte kritický prvek vaší betonové konstrukce.

IDEA StatiCa Concrete

IDEA StatiCa vám pomůže posoudit všechny betonové průřezy a detaily dle normy během několika minut.
  • Železobetonové průřezy pro nosníky, desky, stěny a sloupy 
  • Obecná nebo předdefinovaná geometrie (40 šablon)
  • Všechny MSÚ/MSP posudky. Posudky požární odolnosti
  • Spřažené průřezy beton-beton
  • Nosníky libovolné topologie. Nelineární průhyby
  • Vyztužení a posouzení stěn a detailů nosníků 
  • Posudky šířky trhlin a průhybů. Tlakové změkčení betonu. Tahové zpevnění.
  • Automatická detekce optimální polohy výztuže

VYŘEŠTE KRITICKÝ PRVEK

Jakmile posoudíte kritický prvek navrhované konstrukce, bude zbývající část úlohy mnohem snazší. IDEA StatiCa Concrete vám umožňuje rychle a snadno posoudit nejsložitější a nejkritičtější části projektu.

Naši zákazníci

NÁSTROJ PRO VŠECHNY VAŠE MSP POSUDKY

Rychle generujte posudky mezního stavu použitelnosti (MSP) u detailů o libovolné geometrii. Zejména u stěn z pohledového betonu oceníte posudky prověřující mezní stavy použitelnosti, tedy omezení napětí, šířku trhlin a mezní průhyb.

OPTIMALIZUJTE VÝZTUŽ

Výkonné jádro výpočtu IDEA StatiCa Concrete je určeno pro všechny oblasti diskontinuit, jako jsou stěny, nosníky s ozubem, otvory, závěsy, konzoly a oblasti nad podpěrami. IDEA StatiCa vám umožní analyzovat jakékoli betonové detaily a určit, kolik výztuže je třeba a kde.

Případové studie

Zakřivená betonová stěna, Velká Británie

Následující článek představuje projekt, ve kterém náš zákazník použil aplikaci IDEA StatiCa RCS. Přestože je navržená konstrukce relativně malé velikosti, musel se projektant vypořádat s řadou nelehkých aspektů, které ztěžovali vyhodnocení vnitřních sil – například se zakřivením betonové stěny.
Zobrazit případovou studii
Beton
Zakřivená betonová stěna, Velká Británie

Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu

V této případové studii představujeme posouzení zatížitelnosti starého železobetonového mostu přes říčku Mrlinu v Křinci.
Zobrazit případovou studii
Beton
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu

Předpjatá monolitická stropní konstrukce vylehčená polystyrenovými bloky

Společnosti Trenon a Bestr realizovaly zakázku založenou na předpjaté monolitické stropní konstrukci, která byla vylehčená polystyrenovými bloky.
Zobrazit případovou studii
Beton
Více případových studií

VYŘEŠTE NEOBVYKLÉ TVARY PRŮŘEZU

Nenechte svůj software omezovat váš projekt. IDEA StatiCa Concrete vám pomůže posoudit železobetonové průřezy jakéhokoli tvaru - typické, neobvyklé a dokonce i obecné průřezy.

KOMPLETNÍ POSUDEK. JEDEN NÁSTROJ

Práce s více nástroji pro generování všech posudků zabere velké množství času. IDEA StatiCa Concrete generuje a kompiluje posudky únosnosti a použitelnosti (včetně interakce a požární odolnosti) do plně škálovatelných a přizpůsobitelných protokolů.

Podívejte se na vzorový posudek

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.